ภาพข่าว: ดั๊บเบิ้ล เอ play and learn เพลินเล่น เพลินเรียน

19 Feb 2020
ดั๊บเบิ้ล เอ กระดาษจากคันนา ร่วมส่งเสริมการศึกษา พัฒนาเยาวชนไทย ในกิจกรรม "ดั๊บเบิ้ล เอ play and learn เพลินเล่น เพลินเรียน" ซึ่งครั้งนี้น้องๆได้เรียนรู้เรื่องสิ่งแวดล้อม การคัดแยกขยะที่ถูกต้องด้วยรูปแบบเกมที่สนุกเพลิดเพลินและตอบคำถามชิงรางวัล รวมทั้งได้ลงมือวาดลวดลายสร้างสรรค์บนถุงผ้าลดโลกร้อน เพื่อสร้างเสริมความรู้นอกห้องเรียน และปลูกฝังจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อม ณ โรงเรียนวัดบุยายใบ จังหวัดปราจีนบุรี
ภาพข่าว: ดั๊บเบิ้ล เอ play and learn เพลินเล่น เพลินเรียน ภาพข่าว: ดั๊บเบิ้ล เอ play and learn เพลินเล่น เพลินเรียน ภาพข่าว: ดั๊บเบิ้ล เอ play and learn เพลินเล่น เพลินเรียน