กรมโยธาธิการและผังเมือง เร่งดำเนินการกำจัดผักตบชวาจังหวัดนครปฐม

07 Feb 2020
นายสมชาย เมธวัฒน์ธรากุล รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง ร่วมกับ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครปฐม ปลัดอำเภอสามพราน ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ลงพื้นที่บริเวณวัดบางช้างเหนือ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม เพื่อติดตามการแก้ไขปัญหาผักตบชวาอย่างเร่งด่วน
กรมโยธาธิการและผังเมือง เร่งดำเนินการกำจัดผักตบชวาจังหวัดนครปฐม

นายสมชาย เมธวัฒน์ธรากุล รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง กล่าวว่า กรมโยธาธิการและผังเมือง มีเรือดำเนินการแก้ไขปัญหาผักตบชวาอยู่ในแม่น้ำท่าจีนอย่างต่อเนื่องอยู่แล้ว โดยมีสถานีกั้นทุ่นดักผักตบชวา จำนวน 6 จุด ได้แก่ จุดที่ 1 บริเวณอ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี จุดที่ 2 บริเวณสะพานวัดบางไผ่นารถ จุดที่ 3 บริเวณสะพานบางเลน จุดที่ 4 บริเวณสะพานวัดบางพระ และจุดที่ 5 บริเวณหน้าวัดดอนหวาย จ.นครปฐม และมีเรือดำเนินการจำนวน 11 ลำ ประกอบไปด้วย รถแบ็คโฮบนพอนทูน 4 ลำ เรือสายพานลำเลียง 6 ลำ เรือตักขนาดเล็ก 1 ลำ ส่วนในพื้นที่จังหวัดนครปฐม มีเรือดำเนินการอยู่ จำนวน 9 ลำ ซึ่งอยู่ในพื้นที่อำเภอสามพราน 5 ลำ อำเภอนครชัยศรี 2 ลำ และอำเภอบางเลน 2 ลำ แต่ด้วยปริมาณของผักตบที่มีจำนวนมากทำให้มีผักตบชวาล้นออกจากสถานีและไหลไปตามกระแสน้ำ กรมโยธาธิการและผังเมือง มีความห่วงใยพี่น้องประชาชนที่ใช้การคมนาคมทางน้ำเป็นอย่างมาก จึงได้เร่งรัดเจ้าหน้าที่ให้เฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และพบว่า ผักตบชวาจะลอยมาตามสภาวะน้ำขึ้นน้ำลงตามธรรมชาติ ช่วงน้ำลงผักตบชวาจะไหลลงปากอ่าว แต่พอน้ำขึ้นผักตบชวาจะไหลกลับมาที่เดิม และยิ่งช่วงฤดูร้อนผักตบชวาจะขยายพันธ์อย่างรวดเร็ว อย่างไรก็ตามขณะนี้กรมโยธาธิการและผังเมืองได้เฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง

รองอธิบดีกล่าวเพิ่มเติมว่า ในวันนี้ได้รับความร่วมมือจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ส่งเรือสายพานลำเลียงมาร่วมดำเนินการบริเวณวัดบางช้างเหนือด้วย จำนวน 1 ลำ การกำจัดผักตบชวาจะเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 20 วัน คาดว่าจะสามารถกำจัดผักตบชวาในเขตพื้นที่อำเภอสามพราน ได้กว่า 10,000 ตัน และจะเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เพื่อให้พี่น้องประชาชนที่ใช้การสัญจรทางน้ำได้รับความสะดวกสบายในการคมนาคมต่อไป

กรมโยธาธิการและผังเมือง เร่งดำเนินการกำจัดผักตบชวาจังหวัดนครปฐม กรมโยธาธิการและผังเมือง เร่งดำเนินการกำจัดผักตบชวาจังหวัดนครปฐม กรมโยธาธิการและผังเมือง เร่งดำเนินการกำจัดผักตบชวาจังหวัดนครปฐม