PTG ก้าวทะยานขึ้นเป็นสถานีบริการน้ำมันที่มียอดขายอันดับ 2 ของประเทศ พร้อมเดินหน้ารักษาผลงาน และแย้มเป้า EBITDA ปี 2563 พุ่ง15-20%

16 Mar 2020

พีทีจี”  อวดผลงานปี 2562 ก้าวขึ้นแท่นสถานีบริการน้ำมันที่มียอดขายเป็นอันดับ 2 ของประเทศ หลังมีปริมาณการขายในธุรกิจน้ำมัน 4,681 ล้านลิตร เติบโต 19.40% พร้อมกางแผนปี 2563 EBITDA เติบโต 15-20% วางงบลงทุน 5,000 ล้านบาท

PTG ก้าวทะยานขึ้นเป็นสถานีบริการน้ำมันที่มียอดขายอันดับ 2 ของประเทศ พร้อมเดินหน้ารักษาผลงาน และแย้มเป้า EBITDA ปี 2563 พุ่ง15-20%

นาย พิทักษ์ รัชกิจประการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) หรือ PTG เปิดเผยว่า สำหรับในปี 2562 บริษัทได้ก้าวขึ้นเป็นผู้นำสถานีบริการน้ำมันที่มียอดขายเป็นอันดับ 2 ของประเทศได้อย่างเต็มภาคภูมิ

โดยบริษัทมีปริมาณการขายในธุรกิจน้ำมันอยู่ที่ 4,681 ล้านลิตร เติบโต 19.40% จากปีก่อน ที่มีปริมาณการขายในธุรกิจน้ำมันอยู่ที่ 3,921 ล้านลิตร เนื่องจากการขยายสาขาที่เพิ่มขึ้น โดยในปัจจุบันบริษัทมีการขายน้ำมันผ่านสถานีบริการ คิดเป็นสัดส่วน 93.70% ของปริมาณการขายทั้งหมด

ขณะที่ในปี 2563 บริษัทวางเป้าหมายการเติบโตของกำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี และค่าเสื่อม (EBITDA) ให้เพิ่มขึ้น 15-20% จากปี 2562 ที่มี EBITDA อยู่ที่ 5,269 ล้านบาท เนื่องจากปริมาณการขายที่เติบโต พร้อมกับการผลักดันธุรกิจ Non-Oil ที่มีกำไรขั้นต้นสูงเพิ่มขึ้น ประกอบกับโครงการ Palm Complex ที่จะสามารสร้างกำไรได้เต็มปี รวมทั้งบริษัทยังมีการขยายการให้บริการในธุรกิจแก๊ส LPG และการบริหารค่าใช้จ่ายให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม

อีกทั้งบริษัทยังได้วางเป้ายอดขายน้ำมันเติบโตขึ้น 15-20% จากการเพิ่มจำนวนสถานีบริการเป็น 2,200 แห่ง และการขยายธุรกิจใหม่ๆ เพิ่มมากขึ้น รวมถึงขยายฐานสมาชิกผู้ถือบัตร PT Max Card เพิ่มเป็น 15 ล้านสมาชิก เพื่อสนับสนุนการเติบโตอย่างมั่นคงในอนาคตอีกด้วย

พร้อมกันนี้บริษัทยังได้มีการตั้งงบลงทุนอยู่ที่ประมาณ 4,500– 5,000 ล้านบาท แบ่งเป็น การลงทุนในการขยายและปรับปรุงธุรกิจน้ำมัน 3,900 ล้านบาท, ธุรกิจ Non-oil อยู่ที่ 600 ล้านบาท และธุรกิจใหม่ 500 ล้านบาท อย่างไรก็ตามบริษัทจะมีการพิจารณาการลงทุนให้ใกล้เคียงกับกระแสเงินสดจากการดำเนินงาน เพื่อสร้างความมั่นคงของสถานะทางการเงิน และยังเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มขององค์กรในระยะยาว

“ในปี 2562 ที่ผ่านมานับเป็นอีกปีที่ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ ส่งผลให้เราก้าวขึ้นเป็นผู้นำสถานีบริการน้ำมันที่มียอดขายเป็นอันดับ 2 ของประเทศได้ และในปีนี้เราก็ได้วางรากฐานให้พีทีจีก้าวขึ้นไปเป็นมากกว่าธุรกิจพลังงาน  และเชื่อมั่นอย่างยิ่งว่าในปี 2563 ที่เรากำลังก้าวสู่ปีที่ 33 นี้ จะเป็นปีที่น่าจับตามองอีกปีเพราะพีทีจีไม่หยุดส่งมอบคุณค่าใหม่ๆ ให้กับลูกค้า” นายพิทักษ์ กล่าว