เวสเทิร์น ดิจิตอล ได้รับเลือกจากสถาบัน ETHISPHERE ให้เป็นหนึ่งใน “บริษัทที่ดำเนินงานอย่างมีจริยธรรมมากที่สุดในโลกประจำปี 2563”

03 Mar 2020

เวสเทิร์น ดิจิตอล คอร์ป (NASDAQ: WDC) ได้รับคัดเลือกจาก Ethisphere สถาบันชั้นนำระดับโลกที่ทำการกำหนดและพัฒนามาตรฐานการดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม ให้เป็นหนึ่งในองค์กรที่มีจริยธรรมมากที่สุดในโลกประจำปี 2563(2020 World’s Most Ethical Companies) เป็นรางวัลที่ยกย่องให้กับบริษัทที่มุ่งมั่นที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกให้กับสังคมทั่วโลก

เวสเทิร์น ดิจิตอล ได้รับเลือกจากสถาบัน ETHISPHERE ให้เป็นหนึ่งใน “บริษัทที่ดำเนินงานอย่างมีจริยธรรมมากที่สุดในโลกประจำปี 2563”

“ผมและเวสเทิร์น ดิจิตอล รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับคัดเลือกจากสถาบัน Ethisphere   ให้เป็นบริษัทที่ดำเนินงานอย่างมีจริยธรรมมากที่สุดในโลกเป็นครั้งที่สอง” นายสตีฟ มิลลิแกน ประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ซีอีโอ) ของเวสเทิร์น ดิจิตอล กล่าว “ความมุ่งมั่นในเรื่องจริยธรรมและความซื่อสัตย์เป็นรากฐานของความเชื่อและทุกสิ่งที่เราทำที่เวสเทิร์น ดิจิตอล เรายังคงมุ่งหน้าที่จะลงทุนดูแลทางด้านจริยธรรมและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ พร้อมทั้งทุ่มเททำงานเพื่อการได้มาซึ่งความไว้วางใจจากลูกค้า หุ้นส่วนทางธุรกิจ ผู้ถือหุ้นและพนักงานผ่านการดำเนินธุรกิจที่เป็นธรรม การส่งมอบผลิตภัณฑ์อย่างรับผิดชอบและยั่งยืน และมุ่งที่จะสร้างประโยชน์ให้กับชุมชนในแต่ละแห่งที่เวสเทิร์น ดิจิตอล ดำเนินธุรกิจอยู่”

เวสเทิร์น ดิจิตอล ได้รับการยอมรับทางด้านการดำเนินงานทางจริยธรรมตามมาตรฐานปีนี้เป็นปีที่สอง และในปี 2563 นี้มีองค์กรที่ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัลทั้งสิ้น 132 แห่ง จาก 21 ประเทศ และจาก 51 อุตสาหกรรม ซึ่งแต่ละองค์กรจะถูกประเมินโดยหลักเกณฑ์หลากหลายหมวดหมู่ ทั้งด้านที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรม การปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม กิจกรรมด้านจริยธรรมและการปฏิบัติตาม การกำกับดูแล การให้การยอมรับและเห็นถึงคุณค่าของความแตกต่างของบุคคลแต่ละคนและความคิดริเริ่มเพื่อที่จะให้การสนับสนุนคุณค่าในระหว่างกิจกรรมการดำเนินงานขององค์กร (value chain) อย่างแข็งแกร่ง กระบวนการดังกล่าวเป็นดั่งกรอบการดำเนินงานเพื่อรวบรวมและประมวลผลวิธีปฏิบัติงานที่สำคัญขององค์กรทั่วทุกอุตสาหกรรมทั่วโลก องค์กรทุกองค์กรที่เข้าร่วมในกระบวนการประเมินจะได้รับ Analytical Scorecard ซึ่งจะทำการประเมินแบบองค์รวมว่าองค์กรนั้นได้ดำเนินงานทางจริยธรรมตามมาตรฐานของบริษัทชั้นนำ

“ขอแสดงความยินดีกับเวสเทิร์น ดิจิตอล ที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นหนึ่งในบริษัทที่ดำเนินงานอย่างมีจริยธรรมมากที่สุดในโลกอีกครั้ง” นายทิมโมธี เออร์บริช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสถาบัน Ethisphere กล่าว “การยอมรับนี้ยกย่องบริษัทเช่น เวสเทิร์น ดิจิตอล ที่มีความโดดเด่นด้านการขับเคลื่อนวัฒนธรรมองค์กรที่ซื่อสัตย์และมีบทบาทของความเป็นผู้นำในการกำหนดจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจในอนาคตและการพัฒนาอย่างยั่งยืน”

รายชื่อองค์กรที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นองค์กรที่ดำเนินงานอย่างมีจริยธรรมประจำปี 2563  https://worldsmostethicalcompanies.com/honorees  

สามารถดูรายงานเกี่ยวกับการดำเนินงานอย่างรับผิดชอบและการพัฒนาอย่างยั่งยืนของเวสเทิร์น ดิจิตอล ในปี 2561 เพิ่มเติมได้ที่   https://www.westerndigital.com/company/corporate-sustainability  

สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารของเวสเทิร์น ดิจิตอลได้ที่   Twitter, LinkedIn, Blog, Facebook, YouTube

เกี่ยวกับเวสเทิร์น ดิจิตอล

เวสเทิร์น ดิจิตอลสร้างผลิตภัณฑ์และการบริการเพื่อรองรับข้อมูลที่มีการเติบโต บริษัทได้ผลักดันนวัตกรรมที่จำเป็นเพื่อช่วยทำให้ลูกค้าสามารถจับข้อมูล รักษาข้อมูล เข้าถึงและแปลงความหลากหลายของข้อมูลที่เพิ่มมากขึ้น ข้อมูลนั้นมีอยู่ทุกที่ตั้งแต่ศูนย์ข้อมูลขั้นสูงไปจนเซ็นเซอร์ในโทรศัพท์จนถึงอุปกรณ์ต่างๆ ส่วนตัว โซลูชั่นที่เป็นผู้นำของอุตสาหกรรมของเรานำเสนอความเป็นไปได้ของข้อมูล โซลูชั่นที่มีข้อมูลเป็นศูนย์กลางของเวสเทิร์น ดิจิตอล วางตลาดภายใต้แบรนด์ G-Technology(TM), HGST(TM), SanDisk(R), Tegile(TM), Upthere(TM) และแบรนด์ WD

2020 เวสเทิร์น ดิจิตอล คอร์ปอเรชั่นหรือบริษัทในเครือ ทางเวสเทิร์น ดิจิตอลขอสงวนลิขสิทธิ์ เวสเทิร์น ดิจิตอล, โลโก้ Western Digital, G-Technology, SanDisk และ WD เป็นเครื่องหมายจดทะเบียนหรือเป็นเครื่องหมายการค้าของเวสเทิร์น ดิจิตอล คอร์ปอเรชั่น หรือบริษัทในเครือในประเทศสหรัฐอเมริกาและ/หรือประเทศอื่นๆ เครื่องหมายการค้าอื่นๆ ทั้งหมดเป็นทรัพย์สินของเจ้าของที่เกี่ยวข้อง