“สมหวัง เงินสั่งได้” หนุนเกษตรกรลดหนี้นอกระบบ เปิดช่องทางเสนอสินเชื่อผ่านแอปฯ “รีคัลท์ฯ”

02 Mar 2020

สมหวัง เงินสั่งได้ จับมือ รีคัลท์ หนุนเกษตรกรไทยเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบ อำนวยความสะดวกด้วยการนำเสนอสินเชื่อผ่านแอปพลิเคชัน "รีคัลท์ เกษตรกร” (Ricult) พร้อมจัดโปรโมชันพิเศษสำหรับเกษตรกรรุ่นใหม่หัวใจสมหวัง เมื่อสมัครสินเชื่อทะเบียนรถยนต์และได้รับการอนุมัติตั้งแต่วันนี้ถึง 30 เม.ย. 63 รับส่วนลดค่าธรรมเนียม 1,000 บาท ขณะที่ รีคัลท์ ตั้งเป้าช่วยเกษตรกรเข้าถึงสินเชื่อ 10,000 – 20,000 ราย ในสิ้นปีนี้  

“สมหวัง เงินสั่งได้” หนุนเกษตรกรลดหนี้นอกระบบ เปิดช่องทางเสนอสินเชื่อผ่านแอปฯ “รีคัลท์ฯ”

นายศุภชัย บุญสิริ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไฮเวย์ จำกัด ผู้ให้บริการสินเชื่อทะเบียนรถ และสินเชื่อรถมอเตอร์ไซด์ ภายใต้ชื่อ “สมหวัง เงินสั่งได้” เปิดเผยว่า จากปัญหาปัจจุบันที่เกษตรกรรายย่อยมีช่องทางในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนจากสถาบันการเงินในระบบเพื่อทำการเกษตรได้อย่างจำกัด สุดท้ายเกษตรกรไทยจำนวนมากจึงหันไปพึ่งพาการกู้เงินนอกระบบ ดังนั้น สมหวัง เงินสั่งได้ จึงร่วมมือกับ บริษัท รีคัลท์ ประเทศไทย จำกัด (Ricult) อำนวยความสะดวกให้เกษตรกรไทยสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบสถาบันการเงินได้ง่ายขึ้น ผ่านแอปพลิเคชัน "รีคัลท์ เกษตรกร”

ทั้งนี้ บริษัทรีคัลท์ฯ จะเข้ามาทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการนำเสนอสินเชื่อผ่านแอปพลิเคชัน รีคัลท์ เกษตรกร ให้กับผู้ที่ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันดังกล่าวนี้ สามารถกรอกข้อมูลและแจ้งการติดต่อกลับผ่านแอปพลิเคชัน เมื่อสนใจขอสินเชื่อได้เลย และสมหวัง เงินสั่ง ยังได้จัดโปรโมชันพิเศษสำหรับเกษตรกรรุ่นใหม่หัวใจสมหวัง เมื่อสมัครสินเชื่อทะเบียนรถยนต์และได้รับการอนุมัติตั้งแต่วันนี้ถึง 30 เม.ย. 63 รับส่วนลดค่าธรรมเนียม 1,000 บาท

“ที่น่าสนใจมากคือแอปพลิเคชันรีคัลท์มีฟีเจอร์ที่ช่วยให้คำปรึกษาด้านการเพาะปลูกให้กับเกษตรกร เช่น การนำแผนภาพดาวเทียมมาช่วยในการวิเคราะห์ปัญหาและการเจริญเติบโตของแปลงเกษตร ทำให้เกษตรกรสามารถทราบว่าต้องเติมแร่ธาตุ สารอาหาร หรือปุ๋ยอย่างไร หรือคาดการณ์สภาพอากาศในระหว่างการเพาะปลูก ทำให้เกษตรกรสามารถวางแผนและเตรียมรับมือในระหว่างการเพาะปลูกได้ ดังนั้น กลุ่มลูกค้าของรีคัลท์ที่ส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรสมัยใหม่จึงเป็นกลุ่มที่มีศักยภาพมาก” นายศุภชัย กล่าว

ด้านนายอุกฤษ อุณหเลขกะ CEO บริษัท รีคัลท์ ประเทศไทย จำกัด ผู้พัฒนาแอปพลิเคชัน "รีคัลท์ เกษตรกร” (Ricult) กล่าวว่า ภาคเกษตรมีบทบาทสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจและสังคมไทยอย่างมาก จากข้อมูลของธนาคารแห่งประเทศไทย ระบุ ภาคเกษตรมีการจ้างงานสูงถึงกว่า 30% ของกำลังแรงงานทั้งประเทศ ครอบคลุม 6.4 ล้านครัวเรือน แต่กลับมีสัดส่วนในมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศเพียง 10% มีอัตราการเติบโตช้าและเปราะบางสูงกว่าภาคเศรษฐกิจอื่นๆ และยังเติบโตในอัตราที่ช้ากว่าประเทศผู้ผลิตสินค้าเกษตรชั้นนำของโลก หรือแม้แต่ประเทศเพื่อนบ้านในเอเชียหลายประเทศ โดยปัญหาสำคัญหนึ่งจากปัจจัยพื้นฐานการผลิต โดยเฉพาะการปลูกพืชมหาชนที่มีความเสี่ยงจากอุปทานส่วนเกินสูง รวมถึงการแบกรับต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นเรื่อยๆ อาทิ ค่าปุ๋ย ค่ายาฆ่าแมลง ค่าแรงงาน ค่าเช่าที่ดิน อีกทั้งราคาสินค้ายังตกต่ำต่อเนื่อง และยังมีความไม่แน่นอนจากนโยบายภาครัฐ

“เมื่อต้นทุนสูงย่อมส่งผลต่อรายได้และกำไรของเกษตรกรให้ปรับตัวลดลง ซึ่งกระทบต่อไปยังฤดูกาลเพาะปลูกถัดไปให้ไม่มีเงินลงทุน สิ่งแรกที่เขาจะทำคือการกู้หนี้ยืมสินจากช่องทางต่างๆ โดยเฉพาะการกู้เงินนอกระบบที่มีอัตราดอกเบี้ยสูงถึง 10-20% ต่อเดือน หรือ 120-140% ต่อปี แต่เขาก็ไม่มีทางเลือกเพราะต้องยอมรับว่าการเข้าถึงแหล่งเงินกู้ในระบบนั้นทำได้ค่อนข้างยาก ด้วยเหตุนี้รีคัลท์มองเห็นโอกาสในการต่อยอดธุรกิจผ่านการอำนวยความสะดวกให้เกษตรกรไทยด้วยการเป็นตัวกลางในการนำเสนอสินเชื่อผ่านแอปพลิเคชันรีคัลท์เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรไทย” นายอุกฤษ กล่าว

อย่างไรก็ตาม รีคัลท์ ได้ร่วมมือกับ สมหวัง เงินสั่งได้ อำนวยความสะดวกให้เกษตรกรไทยให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบสถาบันการเงินได้ง่ายขึ้น ด้วยการทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการนำเสนอสินเชื่อผ่านแอปพลิเคชัน ซึ่งปัจจุบันมีฐานผู้ใช้งานที่ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนี้ ณ สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ประมาณ 100,000 ราย ให้สามารถกรอกข้อมูลแจ้งติดต่อกลับผ่านแอปพลิเคชัน "รีคัลท์ เกษตรกร” เมื่อสนใจขอสินเชื่อได้เลย ซึ่งคาดว่าจะสามารถดึงหนี้นอกระบบของเกษตรกรให้เข้าสู่ระบบสถาบันการเงินที่ให้อัตราดอกเบี้ยต่ำกว่านอกระบบได้มากขึ้น โดยในปีแรกนี้บริษัทฯ คาดว่าจะทำหน้าที่ตัวกลางในการช่วยให้เกษตรกรเข้าถึงแหล่งเงินทุนผ่านแอปพลิเคชันรีคัลท์ได้ประมาณ 10,000 – 20,000 ราย หรือคิดเป็นจำนวนเงินหลายร้อยล้านบาท

นอกจากนี้ นายอุกฤษ ยังกล่าวเพิ่มเติมว่า “รีคัลท์ได้นำเทคโนโลยี Machine Learning และภาพถ่ายดาวเทียม มาช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลของเกษตรกรในด้านต่างๆ เช่น ข้อมูลสภาพแวดล้อมจากแบบสอบถามของผู้เชี่ยวชาญ เพื่อน ผู้นำชุมชน รวมถึงข้อมูลทางกายภาพจากพื้นที่เพาะปลูกผ่านดาวเทียม 5 ปีย้อนหลัง มาสร้างเป็น Score ทำนายผลผลิตและคาดการณ์รายได้ของเกษตรกรรายนั้น มากไปกว่านั้นยังมี Feature อื่นๆ ที่จะช่วยเกษตรกรให้มีรายได้ที่มากขึ้นและเพิ่มศักยภาพในการชำระหนี้  (Ability to Repay Loan) ที่สูงขึ้นไม่ว่าจะเป็น คำแนะนำการเพาะปลูก ข้อมูลอากาศและปริมาณน้ำฝน “รายแปลง” อย่างแม่นยำ ทั้งสภาพ ณ ปัจจุบัน รายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน และสามารถพยากรณ์ล่วงหน้าสูงสุดได้ถึง 9 เดือน ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมรายแปลง ทำให้รู้ว่าในแปลงปลูกมีการเจริญเติบโตงอกงามดี หรือมีปัญหาใดๆ เป็นต้น  ทำให้เกษตรกรที่ใช้แอปพลิเคชันนี้สามารถเพิ่มผลผลิตเละลดความเสี่ยงจากสภาพอากาศที่แปรปรวน ไม่ว่าจะเป็นภัยแล้ง หรือน้ำท่วม ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของภาคการเกษตรไทยได้มากขึ้น”

สำหรับเกษตรกรที่สนใจเข้าร่วมโครงการ สามารถแจ้งสนใจขอสินเชื่อผ่านแอปพลิเคชัน รีคัลท์ ได้และจะได้รับการติดต่อกลับจากเจ้าหน้าที่ภายใน 1 สัปดาห์ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 080-1366618 หรือ แอดไลน์ที่ @ricult  หรือที่เฟซบุ๊ก รีคัลท์