ฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจและปอดในผู้ป่วยโรคหัวใจดีอย่างไร?

06 Mar 2020

การฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจและปอดในผู้ป่วยโรคหัวใจ หรือผู้ที่มีปัจจัยเสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจ จะช่วยให้ผู้ป่วบกลับมามีสุขภาพที่แข็งแรง และทำกิจวัตรประจำวันได้ตามปกติ ประโยชน์ที่ผู้ป่วยโรคหัวใจได้รับ คือ

ฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจและปอดในผู้ป่วยโรคหัวใจดีอย่างไร?
  • ฟื้นตัวได้เร็วขึ้น
  • การควบคุมความดันโลหิตได้ดีขึ้น
  • ระดับไขมันในเส้นเลือดลดลง
  • ลดปัจจัยเสี่ยงที่จะกลับมาเป็นโรคหัวใจอีก
  • ลดอาการเครียดและภาวะซึมเศร้า
  • สุขภาพแข็งแรงและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

การฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจและปอด แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ การฟื้นฟูสมรรถภาพโดยการออกกำลังกาย และ การให้คำแนะนำและเรียนรู้เรื่องโรคหัวใจของคุณ โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคหัวใจ จะเป็นผู้ประเมินและวางแผนโปรแกรมการรักษาที่เหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละคน

ข้อมูลเพิ่มเติม https://bit.ly/2ZzOBOm