คณะกรรมาธิการวุฒิสภา ชวนคนไทยอุดหนุนสินค้าชุมชนเป็นของขวัญ เดินทางท่องเที่ยวเรียนรู้วิถีชุมชน ต่อลมหายใจให้เศรษฐกิจฐานราก สร้างรอยยิ้มให้เกษตรกรไทย

13 Dec 2019
คณะกรรมาธิการการพาณิชย์และการอุตสาหกรรม วุฒิสภา เดินหน้าสนับสนุนการพัฒนาท่องเที่ยวชุมชน ประเดิมจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นที่แรก เชิญชวนคนไทยท่องเที่ยวเรียนรู้วิถีท้องถิ่นในช่วงเทศกาลปลายปีนี้ โดยเฉพาะเยาวชนคนรุ่นใหม่และผู้มีใจรักการท่องเที่ยวไปสัมผัสมนต์เสน่ห์วิถีชาวบ้าน สร้างประสบการณ์ตรงลงมือทำผ้าขาวม้า ปั้นตุ๊กตาควาย สานผักตบชวา กระจายรายได้สู่ชุมชนสร้างความแข็งแกร่งให้เศรษฐกิจฐานราก
คณะกรรมาธิการวุฒิสภา ชวนคนไทยอุดหนุนสินค้าชุมชนเป็นของขวัญ เดินทางท่องเที่ยวเรียนรู้วิถีชุมชน ต่อลมหายใจให้เศรษฐกิจฐานราก สร้างรอยยิ้มให้เกษตรกรไทย

นางอภิรดี ตันตราภรณ์ ประธานคณะกรรมาธิการการพาณิชย์และการอุตสาหกรรม วุฒิสภา กล่าวว่า คณะกรรมมาธิการได้ร่วมกับ คณะอนุกรรมาธิการการลงทุนและเศรษฐกิจฐานราก ได้ลงพื้นที่อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อหาโอกาสและความเป็นไปได้ในการสนับสนุนให้ชาวบ้านในชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้ เกิดการสร้างงานสร้างอาชีพ ลดความเหลื่อมล้ำ ยกระดับคุณภาพชีวิต สร้างความอยู่ดีกินดี โดยได้หารือกับตัวแทนชาวบ้าน เกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคและแนวทางการพัฒนา การดำเนินการ ตลอดจนการขยายตลาด การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อ ให้เกิดการพัฒนาการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ทั้งในด้านการผลิต การตลาด การจำหน่ายสินค้าและบริการของวิสาหกิจเริ่มต้นและวิสาหกิจชุมชน เพื่อเป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนให้มีความมั่นคงเข้มแข็ง

"การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้มีความมั่นคงได้นั้น จำเป็นที่ต้องให้เกิดการรวมกลุ่มกันอย่างเข็มแข็ง ซึ่งน่าดีใจที่จังหวัดสุพรรณบุรีสามารถรวมกลุ่มจัดตั้งขึ้นเป็น กลุ่มเกษตรกรนาแปลงใหญ่เดิมบางร่วมใจ , กลุ่มวิสาหกิจชุมชนตุ๊กตาควายน้อยสร้างชาติ, กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผ้าขาวม้า 5 สี และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มจักสานผักตบชวา ซึ่งแต่ละพื้นที่มีความโดดเด่นแตกต่างกันไป ไม่ว่าจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ทางวัฒนธรรม หรือวิถีชีวิตที่มีความหลากหลาย รวมถึงการท่องเที่ยวเชิงเกษตร แต่จุดเด่นของพื้นที่ของจังหวัดสุพรรณบุรี คือการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ซึ่งนักท่องเที่ยวพลาดไม่ได้คือการสัมผัสและได้เรียนรู้ ทดลองทำเกษตรกรรม ปลูกข้าว เลี้ยงสัตว์ เป็นแหล่งเรียนรู้วิถีชีวิตความเป็นอยู่ในวีถีชีวิตชุมชนภาคกลางและอัตลักษณ์ของชุมชนโดยรอบ นอกจากนี้ยังได้สัมผัสกับการนำวัสดุในท้องถิ่นมาสร้างสรรค์เป็นสินค้า ได้ทดลองทอผ้าขาวม้า ปั้นตุ๊กตาควาย และจักสานผักตบชวา ซึ่งคณะกรรมาธิการฯ จะได้หาแนวทางและช่วยแก้ปัญหาพร้อมประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการสนับสนุนและเพิ่มศักยภาพชุมชนอย่างรอบด้าน ทั้งในด้านการตลาด การออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์ การนำดิจิทัลมาบริหารจัดการ เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ชุมชนของวิสาหกิจเริ่มต้นและวิสาหกิจชุมชนมีเอกลักษณ์ ทันสมัย และสามารถแข่งขันในตลาดได้"

สำหรับในช่วงเทศกาลปลายปีนี้ ขอเชิญชวนคนไทยเดินทางท่องเที่ยววิถีเกษตรแบบไทย ไปเรียนรู้ชีวิตความเป็นอยู่อย่างเรียบง่ายของชาวบ้านที่จะสร้างประสบการณ์ไม่รู้ลืม อยากจะชวนเด็กๆเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้ได้ลองทำอะไรใหม่ๆ ร่วมภาคภูมิใจในรากเหง้าทางวัฒนธรรมที่เต็มเปี่ยมด้วยเสน่ห์ในแบบไทยๆ และในโอกาสเทศกาลปีใหม่ ผู้ที่กำลังมองหาของขวัญของฝาก สามารถร่วมอุดหนุนสินค้าวิสาหกิจชุมชนที่มาจากผลงานการสร้างสรรค์ของคนในชุมชน ซึ่งนอกจากจะได้ของดีมีคุณภาพราคาน่ารักแล้ว ยังเป็นการแบ่งปันความสุขและรอยยิ้มให้กับชาวบ้านและชุมชนที่ห่างไกล ให้สมกับเป็นเทศกาลแห่งความสุขที่แท้จริง

คณะกรรมาธิการวุฒิสภา ชวนคนไทยอุดหนุนสินค้าชุมชนเป็นของขวัญ เดินทางท่องเที่ยวเรียนรู้วิถีชุมชน ต่อลมหายใจให้เศรษฐกิจฐานราก สร้างรอยยิ้มให้เกษตรกรไทย คณะกรรมาธิการวุฒิสภา ชวนคนไทยอุดหนุนสินค้าชุมชนเป็นของขวัญ เดินทางท่องเที่ยวเรียนรู้วิถีชุมชน ต่อลมหายใจให้เศรษฐกิจฐานราก สร้างรอยยิ้มให้เกษตรกรไทย คณะกรรมาธิการวุฒิสภา ชวนคนไทยอุดหนุนสินค้าชุมชนเป็นของขวัญ เดินทางท่องเที่ยวเรียนรู้วิถีชุมชน ต่อลมหายใจให้เศรษฐกิจฐานราก สร้างรอยยิ้มให้เกษตรกรไทย