บีไอจีร่วมปลูกป่าและสร้างฝายหินเนื่องในวันพ่อแห่งชาติและวันดินโลก

20 Dec 2019
บีไอจีร่วมกิจกรรมปลูกป่าและสร้างฝายหินเรียง เนื่องในวันพ่อแห่งชาติและวันดินโลก ประจำปี 2562 เพื่อเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวภายในนิคมฯ และฟื้นฟูแหล่งน้ำและอนุรักษ์สายน้ำให้คงความชุ่มชื่นมากยิ่งขึ้น
บีไอจีร่วมปลูกป่าและสร้างฝายหินเนื่องในวันพ่อแห่งชาติและวันดินโลก

ตัวแทนพนักงาน บริษัท บางกอกอินดัสเทรียลแก๊ส จำกัด หรือ บีไอจี ผู้นำนวัตกรรมก๊าซอุตสาหกรรมครบวงจรของประเทศไทย เข้าร่วมกิจกรรมปลูกป่าและสร้างฝายหินเรียง เนื่องในวันพ่อแห่งชาติและวันดินโลก ประจำปี 2562 ร่วมกับบริษัทผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ระยอง ภายใต้โครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียวและฟื้นฟูแหล่งน้ำธรรมชาติ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร รวมทั้งส่งเสริมการมีส่วนร่วมและตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้คงความสมบูรณ์ ณ บริเวณด้านข้างบริษัท วินเทอร์ฮาลเตอร์ เอเชีย จำกัด นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ระยอง โครงการดังกล่าวจัดต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีโดยบริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด ผู้พัฒนานิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ระยอง ที่เห็นถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนในด้านสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมโดยรอบนิคมฯ

รายละเอียดเพิ่มเติม https://www.bigth.com/