กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดงาน “วันดินโลก” 5 - 8 ธันวาคม 2562 น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวงรัชกาลที่ 9 “นักวิทยาศาสตร์ดิน เพื่อมนุษยธรรม” พระองค์แรกและพระองค์เดียวของโลก

03 Dec 2019
กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ขอเชิญชวนประชาชนทั่วไป ร่วมชมงาน "วันดินโลก" 5-8 ธันวาคม 2562 ณ ศูนย์ศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้ม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี การจัดงานในปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด "ปกป้องอนาคต ลดการชะล้างดิน : Stop Soil Erosion, Save our Future" น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร "นักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรม" (Humanitarian Soil Scientist Award) พระองค์แรกและพระองค์เดียวในโลก
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดงาน “วันดินโลก” 5 - 8 ธันวาคม 2562 น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวงรัชกาลที่ 9 “นักวิทยาศาสตร์ดิน เพื่อมนุษยธรรม” พระองค์แรกและพระองค์เดียวของโลก

ภายในงานกิจกรรมในงาน จัดแสดงนิทรรศการ "ศาสตร์พระราชา พัฒนาพื้นปฐพี" นิทรรศการ "รู้ทันปัญหา ร่วมกันแก้ไข ใส่ใจผืนดิน" นิทรรศการ "พลิกแผ่นฟ้า สู่ผืนดิน ปฐพีไทยพัฒนา" นิทรรศการ "แฝกกำแพงที่มีชีวิต (Living wall) ฯลฯ และกิจกรรมปาฐกถา-เสวนาเรื่อง แนวทางปกป้องรักษาดินหลากหลายหัวข้อ และขอเชิญร่วมฟังพระธรรมเทศนา เรื่อง "ภูมิกถา" โดย พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต)ในวันศุกร์ที่6 ธ.ค.เวลา 09.00-09.30 น. และ กิจกรรมเดิน Trail walking "เส้นทางตามรอยพ่อ"ในวันอาทิตย์ที่ 5 ธ.ค.เวลา 08.00 น. และการออกร้านแสดงสินค้า และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ฯลฯจึงขอเชิญชวนประชาชนร่วมงาน "วันดินโลก" (World Soil Day) ระหว่างวันที่ 5-8 ธันวาคม 2562 ณ ศูนย์ศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้ม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี และร่วมเฝ้ารับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันเสาร์ที่ 7 ธันวาคม 2562 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02 - 579 - 8515 หรือ http://www.worldsoil.in.th/

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดงาน “วันดินโลก” 5 - 8 ธันวาคม 2562 น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวงรัชกาลที่ 9 “นักวิทยาศาสตร์ดิน เพื่อมนุษยธรรม” พระองค์แรกและพระองค์เดียวของโลก