“อธิบดีกรมประมง” นำคณะสื่อมวลชนลงพื้นที่ จ.เพชรบุรี ลุยติดตามการขึ้นทะเบียนเรือประมงพื้นบ้าน หลังออกประกาศฯ พบชาวประมงเริ่มตื่นตัวเป็นอย่างมาก พร้อมร่วมกันปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ในหลวงรัชกาลที่ 9

09 Dec 2019
เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2562 นายมีศักดิ์ ภักดีคง อธิบดีกรมประมง พร้อมด้วยนาวาเอกจิระ มิตรดี รองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ทางทะเล จังหวัดเพชรบุรี นำคณะสื่อมวลชนลงพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี เพื่อติดตามการขึ้นทะเบียนเรือไทยสำหรับเรือประมงพื้นบ้าน และร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราชบรมนาถบพิตร ตามที่รัฐบาลได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการบริหารจัดการกองเรือขนาดเล็ก
“อธิบดีกรมประมง” นำคณะสื่อมวลชนลงพื้นที่ จ.เพชรบุรี ลุยติดตามการขึ้นทะเบียนเรือประมงพื้นบ้าน หลังออกประกาศฯ พบชาวประมงเริ่มตื่นตัวเป็นอย่างมาก พร้อมร่วมกันปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ในหลวงรัชกาลที่ 9

โดยออกประกาศให้พี่น้องชาวประมงพื้นบ้านที่มีเรือต่ำกว่า 10 ตันกรอส ทั้งที่มีทะเบียนเรือไทย และไม่มีทะเบียนเรือดำเนินการแจ้งต่อหน่วยงานกรมเจ้าท่าที่เรือจอดอยู่เพื่อทำการตรวจวัดขนาดและจัดทำอัตลักษณ์ ภายในวันที่ 16 ธันวาคม 2562 ส่วนผู้ที่เป็นเจ้าของเรือและยังไม่ได้จดทะเบียนเรือไทย ให้ยื่นขอหนังสือรับรองจากกรมประมง เพื่อนำไปประกอบการจดทะเบียนเรือกับกรมเจ้าท่าหลังการตรวจวัดขนาดและจัดทำอัตลักษณ์ โดยให้ยื่นขอหนังสือรับรองได้ที่พื้นที่ประมงกรุงเทพมหานคร กรมประมง ส่วนในต่างจังหวัดให้ยื่นที่สำนักงานประมงจังหวัด สำนักงานประมงอำเภอท้องที่ติดทะเลทั้ง 22 จังหวัด ภายในวันที่ 27 ธันวาคม 2562 นั้น

นายมีศักดิ์ ภักดีคง อธิบดีกรมประมง กล่าวว่า จากการติดตามผลการดำเนินงานดังกล่าว หลังจากที่กรมประมงได้ออกประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอและออกหนังสือรับรองเพื่อประกอบการยื่นขอจดทะเบียนเรือไทยสำหรับเรือประมงพื้นบ้าน พ.ศ. 2562 ซึ่งมีผลบังคับใช้และเริ่มดำเนินการไปเมื่อวันที่ 2 ธันวาคม ที่ผ่านมา ปรากฏว่าชาวประมงพื้นบ้านในพื้นที่ต่าง ๆ ได้ให้ความร่วมมือกับภาครัฐเป็นอย่างดี มีการเดินทางเข้ามาขอหนังสือรับรองจากหน่วยงานในสังกัดกรมประมงอย่างต่อเนื่อง โดยขณะนี้มีจำนวนรวมกว่า2,885 ราย (ข้อมูล ณ วันที่ 4 ธันวาคม 2562)

ในโอกาสนี้ กรมประมงจึงได้นำคณะสื่อมวลชนลงพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี เพื่อติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการออกหน่วยบริการเพื่อออกใบรับรองสำหรับเรือประมงพื้นบ้านให้แก่ชาวประมง พร้อมพบปะพูดคุยกับผู้นำชาวประมงถึงปัญหาในการประกอบอาชีพ ซึ่งจังหวัดเพชรบุรีถือเป็นพื้นที่ที่มีการทำประมงพื้นบ้านอย่างหลากหลาย อาทิ การทำประมงด้วยเครื่องมือตะกร้อเก็บหอย เบ็ดมือ ลอบปู ลอบหมึกสาย ลอบหอยหวาน อวนครอบหมึก อวนจมกุ้ง อวนจมปู อวนจมปลา อวนติดตา อวนแมงกะพรุน และอวนลอยปลา เป็นต้น ทั้งนี้ จากการออกหน่วยบริการดังกล่าวทำให้ชาวประมงพื้นบ้านในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีตื่นตัวเป็นอย่างมากกับการขอหนังสือรับรองจากกรมประมงเพื่อนำไปประกอบการจดทะเบียนเรือกับกรมเจ้าท่าแล้ว จำนวน 142 ราย (ข้อมูล ณ วันที่ 4 ธันวาคม 2562) ซึ่งคาดว่าจะมีเรือประมงพื้นบ้านที่ยังไม่ได้มาจดทะเบียนเรือของจังหวัดเพชรบุรี อีกประมาณ 1,000 ลำ

อย่างไรก็ตาม สำหรับชาวประมงพื้นบ้านในพื้นที่อื่นๆ กรมประมงขอเน้นย้ำว่า เพื่อเป็นการรักษาสิทธิ์ของตน ขอให้เจ้าของเรือประมงพื้นบ้านทุกลำไปแจ้งขอตรวจวัดเรือกับหน่วยงานกรมเจ้าท่า ภายในวันที่ 16 ธันวาคม 2562 ส่วนเรือที่ยังไม่ได้จดทะเบียนเรือต้องมายื่นขอหนังสือรับรองจากกรมประมง ภายใน 27 ธันวาคม 2562 นี้เท่านั้น หากมีข้อสอบถามให้ติดต่อได้ที่กลุ่มทะเบียนและอนุญาตทำการประมง กองบริหารจัดการทรัพยากรและกำหนดมาตรการ กรมประมง เบอร์โทรศัพท์ 02-561 1418 ในวันและเวลาราชการ

อธิบดีกรมประมง กล่าวเพิ่มเติมว่า และเนื่องในวันที่ 5 ธันวาคม 2562 เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราชบรมนาถบพิตร คณะผู้บริหารกรมประมงและสื่อมวลชนจึงได้ร่วมกันปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำคืนสู่ทะเลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ณ บริเวณธนาคารปูม้าหาดเจ้าสำราญ-แหลมผักเบี้ย อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี โดยพันธุ์สัตว์น้ำที่ใช้ปล่อย ประกอบด้วย กุ้งแชบ๊วย ขนาด P15 จำนวน 299,999 ตัว ปลานวลจันทร์ทะเล ขนาด 5-6 นิ้ว จำนวน 999 ตัว และปูม้า ขนาดกระดองกว้าง 8-10 เซนติเมตร จำนวน 99 ตัว

“อธิบดีกรมประมง” นำคณะสื่อมวลชนลงพื้นที่ จ.เพชรบุรี ลุยติดตามการขึ้นทะเบียนเรือประมงพื้นบ้าน หลังออกประกาศฯ พบชาวประมงเริ่มตื่นตัวเป็นอย่างมาก พร้อมร่วมกันปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ในหลวงรัชกาลที่ 9 “อธิบดีกรมประมง” นำคณะสื่อมวลชนลงพื้นที่ จ.เพชรบุรี ลุยติดตามการขึ้นทะเบียนเรือประมงพื้นบ้าน หลังออกประกาศฯ พบชาวประมงเริ่มตื่นตัวเป็นอย่างมาก พร้อมร่วมกันปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ในหลวงรัชกาลที่ 9 “อธิบดีกรมประมง” นำคณะสื่อมวลชนลงพื้นที่ จ.เพชรบุรี ลุยติดตามการขึ้นทะเบียนเรือประมงพื้นบ้าน หลังออกประกาศฯ พบชาวประมงเริ่มตื่นตัวเป็นอย่างมาก พร้อมร่วมกันปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ในหลวงรัชกาลที่ 9