ภาพข่าว: รพ.นครธน จัดงานเดิน-วิ่งมหากุศล นครธน มินิมาราธอน ครั้งที่ 12 “Memory Run วิ่งในความทรงจำ” กระตุ้นสมองให้แข็งแรง

11 Dec 2019
โรงพยาบาลนครธน โรงพยาบาลที่มีความเชี่ยวชาญในการรักษาโรคเฉพาะทาง ภายใต้นโยบายดูแลด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ จัดกิจกรรม เดิน-วิ่งมหากุศล นครธน มินิมาราธอน ครั้งที่ 12 "Memory Run วิ่งในความทรงจำ" บนเส้นทางธรรมชาติบางขุนเทียน-ชายทะเล เพื่อส่งเสริมการดูแลสุขภาพสมองด้วยการออกกำลังสมอง พร้อมทั้งนำรายได้ร่วมสมทบทุนการดำเนินงานของมูลนิธิและองค์กรการกุศล 17 แห่ง ซึ่งเป็นกิจกรรมการเพื่อสังคมที่ทางโรงพยาบาลได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ณ โรงพยาบาลนครธน
ภาพข่าว: รพ.นครธน จัดงานเดิน-วิ่งมหากุศล นครธน มินิมาราธอน ครั้งที่ 12 “Memory Run วิ่งในความทรงจำ” กระตุ้นสมองให้แข็งแรง

นพ.วิโรจน์ ตระการวิจิตร ผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลนครธน กล่าวว่า "กิจกรรมเดิน-วิ่งมหากุศล นครธน มินิมาราธอน มุ่งเน้นส่งเสริมให้ประชาชนและบุคลากรของโรงพยาบาลนครธนดูแลสุขภาพตนเองด้วยการออกกำลังกาย โดยเฉพาะการวิ่งที่ส่งผลต่อสมองและความทรงจำโดยตรง โดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาทางโรงพยาบาลมีเจตนารมณ์ในการช่วยเหลือสังคม โดยนำรายได้ส่วนหนึ่งหลังหักค่าใช้จ่ายไปสมทบทุนการดำเนินงานของมูลนิธิและองค์กรการกุศล 17 แห่ง ได้แก่ สภากาชาดไทย, มูลนิธิชัยพัฒนา, ศูนย์ศิลปาชีพบางไทรฯ, มูลนิธิรามาธิบดี, มูลนิธิตับแห่งประเทศไทย, สมาคมหูหนวกแห่งประเทศไทย, มูลนิธิถันยรักษ์ในพระราชูปถัมภ์ฯ, มูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย, มูลนิธิโรคหืดแห่งประเทศไทย, มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์, มูลนิธิโรคข้อในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ, มูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์, ศิริราชมูลนิธิ คณะแพทยศาตร์ ศิริราชพยาบาล, มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทย, มูลนิธิกลุ่มแสงเทียนวัดบางไส้ไก่, วัดพระบาทน้ำพุ และมูลนิธิโรงพยาบาลนครธน"

สำหรับกิจกรรม เดิน-วิ่งมหากุศล นครธน มินิมาราธอน ครั้งที่ 12 เป็นกิจกรรมประจำปีของนักวิ่งชาวย่านพระรามที่ 2 ที่จัดต่อเนื่องทุกปี โดยเริ่มต้นตั้งแต่ปี 2551 จนเป็นที่สนใจของนักวิ่งทั่วประเทศและได้เข้ามาร่วมวิ่งเพิ่มขึ้นทุกปี ซึ่งครั้งนี้ได้ระดมนักวิ่งกว่า 2,000 คนทั่วประเทศมาวิ่งเพื่อให้สมองได้ออกกำลัง กระตุ้นความทรงจำให้ยาวนาน ถือเป็นงานวิ่งคุณภาพขนาดใหญ่งานหนึ่งที่จัดในเขต กทม. โดยได้รับการสนับสนุนจากสมาพันธุ์ชมรมเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพไทย และ สสส. ซึ่งโรงพยาบาลนครธนยังเดินหน้าจัดกิจกรรมนี้ต่อไปในอนาคต ทั้งนี้การแข่งขันได้แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ การแข่งขันวิ่งมินิมาราธอน ระยะทาง 10.5 กิโลเมตร และกิจกรรมเดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพ ระยะทาง 3 กิโลเมตร บนเส้นทางธรรมชาติบางขุนเทียน-ชายทะเล นอกจากนี้ยังมีการจับรางวัล Lucky Draw สร้างความสนุกสนานให้กับนักวิ่งที่มาร่วมกิจกรรม