นักเรียนนานาชาติ DBS คว้าแชมป์แข่งขันหุ่นยนต์ทีมสร้างหุ่นยนต์ของ DENLA BRITISH SCHOOL ชนะเลิศการแข่งขันระดับประเทศ ได้เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันระดับโลก The 2020 VEX Robotics World Championship ที่สหรัฐอเมริกา!

27 Jan 2020
DENLA BRITISH SCHOOL (DBS) โรงเรียนนานาชาติพรีเมี่ยมชั้นนำ ที่ยกระดับการเรียนการสอนด้วยหลักสูตรจากระบบโรงเรียนเอกชนอังกฤษที่ดีที่สุด เติมเต็มศักยภาพความเป็นเลิศทางวิชาการ ล่าสุดนักเรียน DBS ได้รับเชิญเข้าร่วมการแข่งขัน 2020 VEX Robotics World Championship ที่จะจัดขึ้นที่เมือง Louisville รัฐเคนตั๊กกี้ ประเทศสหรัฐอเมริกา ในเดือนเมษายนนี้
นักเรียนนานาชาติ DBS คว้าแชมป์แข่งขันหุ่นยนต์ทีมสร้างหุ่นยนต์ของ DENLA BRITISH SCHOOL ชนะเลิศการแข่งขันระดับประเทศ ได้เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันระดับโลก The 2020 VEX Robotics World Championship ที่สหรัฐอเมริกา!

หลังจากเข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์ที่จัดขึ้นในกรุงเทพฯเมื่อไม่นานมานี้ ทีมหุ่นยนต์ของ DBS 2 ทีม ก็คว้ารางวัลได้เป็น VEX IQ Champions ในการแข่งขันระดับโรงเรียนประถมและมัธยมต้น เข้ารอบได้ไปแข่งขันรอบชิงแชมป์ 2020 VEX Robotics World Championship ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยการแข่งขันครั้งนี้เป็นสังเวียนการแข่งขัน ที่รวบรวมหัวกะทิสร้างหุ่นยนต์ระดับท็อปจากทั่วโลกมารวมตัวกัน

เบื้องหลังความสำเร็จของนักเรียน DBS ในครั้งนี้มาจากความมุ่งมั่นและทุ่มเทของทั้งครูผู้สอนและนักเรียน พวกเขาขยัน ตั้งใจ วางแผน และฝึกซ้อมให้ตนมีทักษะและความเชี่ยวชาญ จนสามารถคว้าชัยเป็นตัวแทนของประเทศเข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับโลกได้อย่างภาคภูมิ

DBS มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพด้านวิชาการของนักเรียนเพื่อความเป็นเลิศมาโดยตลอด โรงเรียนตระหนักดีว่านักเรียนที่มีทักษะและความชำนาญด้านหุ่นยนต์และวิศวกรรมจะเป็นที่ต้องการอย่างมากในโลกอนาคต มีการคาดการณ์ว่าทักษะด้านหุ่นยนต์จะเป็นที่ต้องการสูงและมาพร้อมกับโอกาสการทำงานหลายล้านตำแหน่ง ในอนาคต หุ่นยนต์จะถูกนำมาใช้งานในหลายอุตสาหกรรม อาทิ ด้านการแพทย์ หุ่นยนต์จะทำหน้าที่รักษา ดูแลคนไข้และผู้สูงอายุ เป็นผู้ผลิตอวัยวะเทียม จัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูล และสื่อสารทางไกล ขณะที่ด้านเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมการผลิต หุ่นยนต์จะทำหน้าที่สำรวจ บริการ และอื่นๆอีกมากมาย นักเรียนจะต้องเรียนวิชาจำพวกวิทยาศาสตร์ ภาษา และการคำนวณ ถึงจะเข้าใจเรื่องหุ่นยนต์ ซึ่งสิ่งนี้ได้สอดแทรกเป็นเนื้อเดียวกันอยู่ในวิสัยทัศน์ "Nurturing Global Leaders" ของ DBS ที่มุ่งเน้นปูพื้นฐานที่แข็งแกร่งด้าน STEAM ได้แก่ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ ศิลป และคณิตศาสตร์ ให้แก่นักเรียน

DBS ดำเนินการเรียนการสอนภายใต้หลักปรัชญาความเป็นเลิศทั้ง 4 ด้าน (The Unique DBS Vision) ได้แก่ 1.การใช้หลักสูตรและรูปแบบการจัดการเรียนการสอนจากโรงเรียนเอกชนชั้นนำของประเทศอังกฤษ ที่มีความโดดเด่นทั้งด้านวิชาการและด้านกิจกรรม รวมถึงการเสริมภาษาจีน และภาษาไทยเข้าไปในหลักสูตรเพื่อให้เข้ากับความต้องการของโลกอนาคต (Enhanced British Curriculum) 2.การส่งเสริมให้เด็กนักเรียนมีสัมฤทธิผลทางวิชาการเต็มศักยภาพ (Academic Excellence for All) 3.การพัฒนาและปลูกฝังทักษะความเป็นผู้ประกอบการและความคิดสร้างสรรค์ (Entrepreneurship and Creative Thinking) และ 4.การปลูกฝังพื้นฐานการอยู่ร่วมกันในมุมมองระดับชุมชนและระดับโลก (Community and Global Perspectives) ที่ผ่านมานักเรียน DBS มีพัฒนาการที่ดีขึ้นในทุกด้านอย่างเห็นได้ชัด และมีนักเรียนที่สามารถคว้ารางวัลด้านวิชาการและรางวัลด้านกิจกรรมอื่นๆและกีฬาด้วย

DENLA BRITISH SCHOOL (DBS) ตั้งอยู่บนพื้นที่ 60 ไร่ บนถนนราชพฤกษ์ คว้ารางวัลโรงเรียนนานาชาติชั้นนำในประเทศจากหลากหลายสถาบันระดับโลก DBS ได้รับการจัดอันดับเป็นหนึ่งในโรงเรียนนานาชาติที่ดีที่สุดในกรุงเทพมหานครและประเทศไทย "THE BEST INTERNATIONAL SCHOOLS IN BANGKOK AND THAILAND 2019" จากเว็บไซต์การจัดอันดับโรงเรียนชื่อดังของโลก www.world-schools.com ซึ่งเป็นเว็บไซต์ชั้นนำที่รวมรวบและจัดอันดับโรงเรียนนานาชาติทั่วโลกกว่า 100 ประเทศทั่วโลก(https://world-schools.com/the-best-international-schools-in-bangkok/, https://world-schools.com/best-international-schools-in-thailand/) DBS ยังได้อยู่ในรายชื่อหนึ่งในสิบโรงเรียนนานาชาติชั้นนำของเมืองไทย "THE 10 LEADING INTERNATIONAL SCHOOLS IN THAILAND 2019" จากนิตยสารการศึกษาระหว่างประเทศ www.theexcelligent.com (http://theexcelligent.com/Denla-British-School-Bangkok/)

นอกจากนี้ DBS ได้รับการรับรองจาก ISAT, CIS ซึ่งเป็นสถาบันชั้นนำอันดับหนึ่ง ที่ประเมินคุณภาพและรับรองมาตรฐานทางการศึกษาของโรงเรียนนานาชาติทั่วโลก โดยมีการประเมินทั้งด้านการเรียนการสอน ซึ่งที่ DBS มุ่งเน้นความเข้มแข็งทางด้านวิชาการ ครูผู้สอนต้องจบด้านการศึกษาและเป็นชาวอังกฤษทั้งหมด ความพร้อมของสถานที่และอุปกรณ์การสอน ที่มีคุณภาพเทียบกับโรงเรียนเอกชนชั้นนำในประเทศอังกฤษ รวมถึงระบบความปลอดภัยที่ได้มาตราฐานสากล พร้อมทั้งสามารถพัฒนาความสัมพันธ์ และความร่วมมือกันระหว่างคุณครูและผู้ปกครองอย่างดีเยี่ยม DBS ได้รับการกล่าวถึงว่าเป็นโรงเรียนนานาชาติที่สร้างผู้นำและผู้ประกอบการในอนาคตอันดับต้นๆ ดังนั้นการได้รับรองจากหลายสถาบันนี้ทำให้เป็นที่ประจักษ์ชัดว่า DBS มีความพร้อมในการผลิตและสร้างผู้นำที่มีคุณภาพสามารถแข่งขันบนเวทีระดับโลก สมกับคติของโรงเรียนคือ "Always to Greater Things"