ภาพข่าว: ดั๊บเบิ้ล เอ เปิดบ้านต้อนรับ คณะบริหารธุรกิจ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

31 Jan 2020
ดั๊บเบิ้ล เอ กระดาษจากคันนา เปิดบ้านต้อนรับน้องๆ นักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ หน่วยการเรียนทางไกล จ.ชลบุรี เข้าเยี่ยมชมการผลิตเยื่อและกระดาษ เรียนรู้โมเดลธุรกิจอย่างยั่งยืน "กระดาษจากคันนา" ที่ส่งเสริมเกษตรกรปลูกต้นกระดาษบนคันนา ช่วยสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร และยังเพิ่มพื้นที่สีเขียว ช่วยลดโลกร้อน ซึ่งกระดาษดั๊บเบิ้ล เอ 1 รีม มีส่วนช่วยดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ได้ 12.5 กิโลกรัม นอกจากนี้ ได้เข้าชมกระบวนการผลิตจริง ในโรงผลิตกระดาษแห่งที่ 3 อีกด้วย
ภาพข่าว: ดั๊บเบิ้ล เอ เปิดบ้านต้อนรับ คณะบริหารธุรกิจ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์