การประกวดซีรี่ส์ภาพถ่ายชุด “พลิกโลกกับอีซูซุ” (The Infinite Photo Series Contest)

10 Jan 2020
อีซูซุขอเชิญชวนพี่น้องสื่อมวลชนร่วมประกวดซีรี่ส์ภาพถ่ายชุด "พลิกโลกกับอีซูซุ" (The Infinite Photo Series Contest) ในงาน "อีซูซุขอบคุณสื่อมวลชน 2020" ที่สื่อสารและนำเสนอเรื่องราวที่แสดงถึงความพลิกโลกกับอีซูซุ งานนี้ไม่จำกัดจินตนาการ เพื่อเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมสร้างสรรค์ โดยมีรายละเอียดดังนี้
การประกวดซีรี่ส์ภาพถ่ายชุด “พลิกโลกกับอีซูซุ” (The Infinite Photo Series Contest)

1. ผู้ที่ส่งภาพเข้าประกวด ต้องสร้างสรรค์ผลงานเป็นซี่รี่ส์ภาพถ่ายจำนวน 5 ภาพ ซึ่งต้องมีรถอีซูซุรุ่นใด ก็ได้ ทั้งรถบรรทุกขนาดใหญ่และกลาง รถปิกอัพ หรือรถเอนกประสงค์ อยู่ในภาพอย่างน้อย 2 ภาพ โดยเป็นภาพถ่ายด้วยกล้องหรือโทรศัพท์มือถือ และใช้การตกแต่งภาพด้วยเทคนิคพิเศษต่างๆ หรือไม่ก็ได้โดยไม่จำกัดเทคนิคและวิธีการ

2. ผู้ที่ส่งภาพเข้าประกวดต้องตั้งชื่อชุดซี่รี่ส์ภาพถ่ายและเขียนคำอธิบายแนวความคิดของภาพ ไม่เกิน 150 ตัวอักษร

3. ส่งซีรี่ส์ภาพถ่ายเข้าประกวดได้ทั้งแบบลุยเดี่ยว หรือแบบทีม (ไม่จำกัดจำนวนคน) แต่ 1 คนสังกัดได้เพียง 1 ทีม และส่งผลงานได้เพียง 1 ผลงานเท่านั้น

4. การส่งภาพเข้าประกวด ให้ส่งในรูปแบบไฟล์ดิจิทัลประเภท jpeg เท่านั้น โดยระบุการเรียงลำดับภาพให้ชัดเจน และส่งมาที่อีเมล[email protected] และโพสต์แชร์ลงใน Facebook ของท่านพร้อม Hashtag #ISUZUTHANKSPRESSPARTY2020 ตั้งค่าเป็นสาธารณะ "หมดเขตส่งผลงานวันพฤหัสบดีที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2563"

5. ผู้เข้าประกวดทุกท่านจะต้องเก็บภาพต้นฉบับความละเอียดสูงไว้ ในกรณีที่คณะกรรมการได้คัดเลือกภาพของท่านให้ได้รับรางวัล ผู้เข้าแข่งขันจะต้องส่งภาพต้นฉบับมาให้คณะกรรมการจัดงานภายหลัง

6. ผู้จัดการประกวดขอสงวนสิทธิ์ในการนำรูปภาพที่ส่งเข้าประกวดไปใช้ในการเผยแพร่ และประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ ของบริษัทฯ โดยไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทนใด ๆ ให้แก่ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน

7. เมื่อเข้าร่วมการประกวด ผู้ส่งภาพเข้าประกวดจะยอมรับและรับประกันว่ารูปที่ส่งมานั้นเป็นผลงานต้นฉบับที่สร้างขึ้นโดยผู้เข้าประกวดแต่เพียงผู้เดียว ซึ่งรูปดังกล่าวจะต้องไม่เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ ธรรมสิทธิ์ และ/หรือ สิทธิส่วนบุคคล ของบุคคลที่สาม

8. บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด จะไม่รับผิดชอบใด ๆ และจะไม่รับผิดต่อการละเมิดลิขสิทธิ์และสิทธิในความเป็นส่วนตัวของผู้ส่งภาพเข้าประกวดแต่อย่างใด

9. ภาพที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่มีข้อผูกมัดในเรื่องลิขสิทธิ์ภาพจากหน่วยงานต่าง ๆ รวมไปถึงต้องไม่ใช่ภาพที่ส่งขายตาม Stock Photo ทุกแห่ง ทั้งนี้คณะผู้จัดงานจะไม่รับผิดชอบเรื่องการละเมิดลิขสิทธิ์ที่เจ้าของผลงานมีสัญญาผูกพันต่อบุคคลหรือหน่วยงานใด ๆ ซึ่งเจ้าของผลงานต้องเป็นผู้รับผิดชอบในกรณีนี้เอง

10. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

กรณีสมาชิกมากกว่า 1 คน

ชื่อทีม ................................................................................................

ชื่อ-นามสกุล ......................................................................................

ชื่อสื่อที่สังกัด .....................................................................................

เบอร์โทรศัพท์.....................................................................................

(รบกวนระบุชื่อ-นามสกุล, ชื่อสื่อที่สังกัด และเบอร์โทรศัพท์ ของสมาชิกทุกคน)

กรณีสมาชิก 1 คน

ชื่อ-นามสกุล ......................................................................................

ชื่อสื่อที่สังกัด .....................................................................................

เบอร์โทรศัพท์.....................................................................................

รางวัล

  • ชนะเลิศ: รางวัล บัตรกำนัล มูลค่า 20,000 บาท
  • รองชนะเลิศอันดับ 1: รางวัล บัตรกำนัล มูลค่า 10,000 บาท
  • รองชนะเลิศอันดับ 2: รางวัล บัตรกำนัล มูลค่า 8,000 บาท

การตัดสินการประกวด

การตัดสินการประกวดซีรี่ส์ภาพถ่ายชุด "พลิกโลกกับอีซูซุ" (The Infinite Potential Photo Series Contest) โดยคณะกรรมการกิตติมศักดิ์ โดยผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด และประกาศรางวัลในงาน "อีซูซุขอบคุณสื่อมวลชน 2020" วันอังคารที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ณ ห้องวิภาวดีบอลรูม โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว