BWG ส่งโรงไฟฟ้า ETC เข้าตลาดฯ บอร์ดให้สิทธิผู้ถือหุ้นซื้อไอพีโอ 40:1 ชูจุดเด่นโรงไฟฟ้าขยะอุตสาหกรรมสะอาดแบบครบวงจรตัวแรกของตลาดหุ้นไทย

30 Jun 2020

บอร์ด BWG อนุมัติส่ง ETC เข้าตลาดหุ้นฯ ใจป้ำให้สิทธิผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อหุ้นไอพีโอ ในอัตรา 40:1  จากจำนวนหุ้นไอพีโอ 600 ล้านหุ้น ชูจุดเด่น โรงไฟฟ้าขยะสะอาดครบวงจร ตัวแรกของตลาดหุ้นไทย กำไรเติบโตแรง

BWG ส่งโรงไฟฟ้า ETC เข้าตลาดฯ บอร์ดให้สิทธิผู้ถือหุ้นซื้อไอพีโอ 40:1 ชูจุดเด่นโรงไฟฟ้าขยะอุตสาหกรรมสะอาดแบบครบวงจรตัวแรกของตลาดหุ้นไทย

นายสุวัฒน์ เหลืองวิริยะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ บริษัท บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) หรือ BWG เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติให้นำ บริษัท เอิร์ธ เท็ค เอนไวรอนเมนท์ จำกัด (มหาชน) (ETC) เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ mai ภายในปีนี้ และให้สิทธิผู้ถือหุ้นเดิมของ BWG จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (ไอพีโอ) ของ ETC จำนวน 95,802,973 หุ้น คิดเป็นสิทธิในการจองซื้อในอัตรา 40 หุ้น BWG ต่อ 1 หุ้นสามัญ ETC ซึ่งการให้สิทธิผู้ถือหุ้นครั้งนี้เป็นการตอบแทนผู้ถือหุ้นของ BWG และ เป็นการเพิ่มมูลค่าให้หุ้น BWG อีกด้วย โดยการนำ ETC เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ จะทำให้ กลุ่ม เบตเตอร์เวิร์ล กรีน มี บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ถึง 3 บริษัท คือ 1. บมจ. เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน (BWG)  2. บมจ. อัคคีปราการ (AKP)  3. บมจ. เอิร์ธ เท็ค เอนไวรอนเมนท์ (ETC) ตอกย้ำถึงความเป็นผู้นำอันดับ 1 ในอุตสาหกรรมบริหารจัดการขยะอุตสาหกรรมแบบครบวงจรของไทย

ล่าสุด บริษัท เอิร์ธ เท็ค เอนไวรอนเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ ETC ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการกำกับและดูแลหลักทรัพย์ (กลต.) ให้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ mai โดย ETC มีทุนจดทะเบียน 1,120,000,000 บาท หรือ 2,240 ล้านหุ้น ด้วยมูลค่าที่ตราไว้ (พาร์) 0.50 บาทต่อหุ้น ประกอบธุรกิจหลักผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน รวมทั้งธุรกิจให้บริการด้านการออกแบบวิศวกรรมโรงไฟฟ้า การจัดหาเครื่องจักรและอุปกรณ์โรงไฟฟ้า และการก่อสร้างโรงไฟฟ้าแบบครบวงจร จึงเป็นโรงไฟฟ้าขยะสะอาด ที่ครบวงจรอย่างแท้จริง โดยมีบริษัทแม่เป็นผู้จำหน่าย RDF และบริษัทย่อยเป็นผู้รับเหมาก่อสร้าง และ บริหารและดูแล ซ่อมบำรุงโรงไฟฟ้า (O&M) ซึ่งมีเทคโนโลยีที่น่าเชื่อถือและปลอดภัยต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม จึงสามารถสร้างความเชื่อมั่นให้ชุมชนและทำให้การขยายธุรกิจโรงไฟฟ้าในอนาคตเป็นไปได้ง่าย

ETC ดำเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าที่ใช้เชื้อเพลิงจากขยะ (“RDF”) โดยมีโรงไฟฟ้าที่จ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์แล้วจำนวน 3 แห่ง รวมกำลังการผลิตติดตั้งรวม 20.4 เมกะวัตต์  ETC มีวิสัยทัศน์ในการเป็นผู้นำด้านธุรกิจผลิตและจำหน่ายพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนต่างๆ โดยไม่จำกัดเพียงการใช้ขยะเป็นเชื้อเพลิง มีคุณภาพระดับมาตรฐานสากล ปลอดภัยต่อชุมชน เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และเติบโตอย่างยั่งยืน ด้วยผลตอบแทนที่ดีและเป็นธรรมแก่ผู้มีส่วนได้เสียในทุกภาคส่วน ทั้งนี้ ETC มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นองค์กรชั้นนำในอุตสาหกรรมโรงไฟฟ้า โดยสร้างวัฒนธรรมและการพัฒนาบุคลากรขององค์กรให้มีความรู้ความสามารถเพื่อรองรับการแข่งขันที่มีแนวโน้มสูงขึ้นทั้งในปัจจุบันและอนาคต รวมถึงมีกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจที่สร้างความมั่นคงให้องค์กรด้วยแผนงานขยายธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนอื่นๆทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยคำนึงถึงความเป็นไปได้ทางการเงิน การสร้างผลตอบแทนที่เหมาะสม และมีระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ โดยคำนึงถึงเป้าหมายการสร้างผลประกอบการที่ดีแบบยั่งยืน

ลักษณะธุรกิจของบริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน)

บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ให้บริการด้านการจัดการกากอุตสาหกรรมอย่างครบวงจร และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องครอบคลุมการบริหารจัดการกากฯ ได้รับการอนุญาตดำเนินธุรกิจที่ถูกต้องตามกฎหมาย มีความเชี่ยวชาญทางด้านการบำบัด / กำจัด กากอุตสาหกรรมทั้งที่เป็นอันตรายและไม่เป็นอันตราย ได้แก่การบำบัด การกำจัด (ฝังกลบ) และการนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ด้านพลังงานทดแทน โดยมีศูนย์จัดการอยู่ที่ อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี โดยมีกลุ่มบริษัทในเครือที่สนับสนุนการให้บริการด้านการบริหารจัดการกากอุตสาหกรรมอย่างครบวงจร ได้แก่ บริษัท อัคคีปราการ จำกัด (มหาชน) (AKP) ศูนย์บริหารจัดการวัสดุเหลือใช้อุตสาหกรรม” บริษัท เบตเตอร์ เวสท์ แคร์ จำกัด (BWC) บริษัท เอิร์ธ เท็ค เอ็นไวรอนเมนท์ จำกัด (ETC)

บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ ทรานสปอร์ต จำกัด (BWT) บริษัท บี กรีน ดีเวลลอปเม้นท์ (BGreen) เป็นต้น