วิทยาลัยดุสิตธานี “เปิดรับสมัครนักศึกษา หลักสูตรคุณภาพระดับปริญญาตรี”

12 Jun 2020

การกระตุ้นการเติบโตอย่างต่อเนื่องของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวนั้น สิ่งสำคัญคือศักยภาพและความพร้อมของบุคลากร ไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งงานใด ๆ ในธุรกิจโรงแรม รีสอร์ท สปา ศูนย์ประชุม สถานที่ท่องเที่ยว ภัตตาคาร ร้านอาหาร สายการบิน ฯลฯ ซึ่งอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจะยังคงสร้างผลประโยชน์ในหลาย ๆ ด้านให้กับประเทศ ทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม    

วิทยาลัยดุสิตธานี “เปิดรับสมัครนักศึกษา หลักสูตรคุณภาพระดับปริญญาตรี”

วิทยาลัยดุสิตธานี หนึ่งในสถาบันการศึกษาเอกชนชั้นนำทางด้านอุตสาหกรรมบริการของประเทศไทย ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาทั้งในระดับประเทศ และในระดับสากล เล็งเห็นถึงความสำคัญของการสร้างและพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพ พร้อมด้วยทักษะการปฏิบัติงานและการบริหารอย่างแท้จริงเพื่อรองรับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมบริการ ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาเอกชนที่ก่อตั้งและเป็นส่วนหนึ่งในเครือดุสิตธานี กลุ่มโรงแรมชั้นนำระดับ 5 ดาวของเมืองไทยที่มีความเป็นมายาวนานและมุ่งขยายธุรกิจสู่นานาชาติอย่างต่อเนื่อง ที่วิทยาลัยดุสิตธานี มีการมุ่งเน้นด้านความเป็นเลิศทางวิชาการและการจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพให้กับนักศึกษาทั้งในภาคทฤษฎี โดยคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิที่มากประสบการณ์ในอุตสาหกรรมการบริการและการท่องเที่ยวโดยตรง และ    

ในภาคปฏิบัติที่นักศึกษาจะได้รับประสบการณ์จากการฝึกปฏิบัติงานในสถานที่ทำงานจริง พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกและอุปกรณ์การเรียนที่มีคุณภาพเพื่อการศึกษา ที่นี่จึงเป็นก้าวแรกที่แข็งแกร่งของการเริ่มต้นที่สำคัญสำหรับนักศึกษาเพื่อพัฒนาไปสู่การเป็นมืออาชีพที่ประสบความสำเร็จกับตำแหน่งงานในอนาคต    

วิทยาลัยดุสิตธานี เปิดรับสมัครนักศึกษาแล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ทั้งในระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท และหลักสูตรเทียบโอนประสบการณ์ ในหลักสูตรต่าง ๆ ดังนี้

หลักสูตรไทย

  • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรม
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการครัวและศิลปะการประกอบอาหาร
  • หลักสูตรการจัดการบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการบริการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว หลักสูตรนานาชาติ
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและรีสอร์ท (ได้รับการรับรองจากโรงเรียนการโรงแรมโลซาน สวิตเซอร์แลนด์)
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการประกอบอาหารอย่างมืออาชีพ (หลักสูตรโครงการความร่วมมือระหว่างสถาบันเลอ กอร์ดอง เบลอ และวิทยาลัยดุสิตธานี)

ผู้ที่สนใจศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี วิทยาลัยดุสิตธานียินดีต้อนรับผู้ปกครองหรือน้อง ๆ ที่ต้องการเข้ามาเยี่ยมชมวิทยาลัย พร้อมรับคำปรึกษาจากพี่ ๆ ฝ่ายรับสมัคร ตั้งแต่วันจันทร์ – วันเสาร์ เวลา 08.30-17.30 น. โดยมั่นใจได้ในหลักความปรกติใหม่ “New Normal” ซึ่งประกอบไปด้วย 3 หลักการ คือ สะอาดปลอดภัย(Clean) คัดกรองเคร่งครัด(Screen) การเว้นระยะห่าง(Distancing) อีกทั้งยังมีโครงการทดลองเรียนรู้ เปิดบ้านให้กับนักเรียนได้เข้ามาสัมผัสประสบการณ์จริง ในบทเรียนภาคปฏิบัติ อาทิเช่น การเรียนรู้วิธีการทำอาหาร ขนมเบเกอรี่ การผสมเครื่องดื่ม การแกะสลักผักผลไม้ เป็นต้น    

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อฝ่ายรับสมัคร โทรศัพท์ 02 721 8471 - 2 อีเมล [email protected] หรือที่เว็บไซต์ www.dtc.ac.th

วิทยาลัยดุสิตธานี “เปิดรับสมัครนักศึกษา หลักสูตรคุณภาพระดับปริญญาตรี” วิทยาลัยดุสิตธานี “เปิดรับสมัครนักศึกษา หลักสูตรคุณภาพระดับปริญญาตรี”