ภาพข่าว: GPSC มอบรางวัลชนะเลิศโครงงาน YSI 2019

31 Jul 2020

นายชวลิต ทิพพาวนิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ GPSC แกนนำนวัตกรรมธุรกิจไฟฟ้ากลุ่ม ปตท.. เป็นประธานมอบรางวัลการประกวดโครงการ GPSC Young Social Innovator 2019 ภายใต้แนวคิด “พลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน (Sustainable Energy, Natural resource and Environment)” ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและอาชีวศึกษา (ปวช.) หรือเทียบเท่าที่ผ่านเข้ารอบสุดท้ายจำนวน 5 โครงงาน โดยทีมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ได้แก่โรงเรียนกำเนิดวิทย์ จากผลงาน การพัฒนาแบตเตอรี่โดยใช้ถ่านกัมมันต์ที่ถูกฉายรังสี ผลิตจากข้าวเหนียว รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี จากผลงาน แคปซูลเก็บน้ำใต้ดินให้กับต้นกล้า และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ โรงเรียนพนมสารคาม “พนมอดุลวิทยา” จากผลงาน ปลอกเทียมห่อผลไม้ ทั้งนี้ พิธีดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้อง Executive Lounge ชั้น 6 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ C ถนนวิภาวดี-รังสิต จตุจักร กรุงเทพฯ

ภาพข่าว: GPSC มอบรางวัลชนะเลิศโครงงาน YSI 2019