ภาพข่าว: สปา ดารารัตน์ จัดอบรม

21 Jul 2020

นางคนี เนื่องทวี อดีต Executive Housekeeper โรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล กรุงเทพฯ และ ผู้มีส่วนร่วมในการก่อตั้ง The Oriental Spa ซึ่งเป็นสปาแห่งแรกในประเทศไทย  และวิทยากรพิเศษของมหาวิทยาลัยมหิดล  (คนที่ 4 จากซ้าย) ให้เกียรติมาอบรมและแชร์ประสบการณ์ด้านงานบริการระดับ Luxury  ณ สปา ดารารัตน์ ถนนรัตนาธิเบศร์ จังหวัดนนทบุรี เพื่อเพิ่มศักยภาพพนักงาน โดยมี นายสว่าง หาญศิริสวัสดิ์ ประธานบริหาร สปา ดารารัตน์ และนางสมศรี หาญศิริสวัสดิ์ รองประธาน บริหาร สปา ดารารัตน์ นางดุสดี เกษมมงคล  ผู้จัดการสปา ดารารัตน์ และนางสาวกุญช์ชญา มนต์ทอง Secretary of the Board,  สปา ดารารัตน์  ให้การต้อนรับ เมื่อเร็วๆนี้

ภาพข่าว: สปา ดารารัตน์ จัดอบรม