จิตอาสาราชภัฏโคราช แบ่งปันน้ำใจ คนไทยไม่ทิ้งกัน ส่งมอบความห่วงใยถึงหน้าบ้าน

29 Apr 2020

จิตอาสามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา นำโดย ผศ.ดร.อดิศร เนาวนนท์ อธิการบดี พร้อมด้วยผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ศิษย์เก่า ร่วมกับประชาชนจิตอาสาอำเภอเมืองนครนครราชสีมา และเทศบาลเมืองนครนครราชสีมา จำนวน 50 คน ลงพื้นที่นำถุงยังชีพและหน้ากากผ้า NRRU สู้ภัยโควิด-19 มอบให้แก่ชุมชนบ้านบึงพญาปราบ เกาะราษฎร์สามัคคี หมู่ 6 ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 250 ครัวเรือน โดยได้รับความอนุเคราะห์จากนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ  ผู้ใหญ่บ้าน สาธารณสุขประจำตำบล อาสาสมัครหมู่บ้าน ศูนย์ต่อสู้ป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบกที่ 2 ประจำพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และผู้นำชุมชน เข้าตรวจคัดกรอง วัดอุณหภูมิร่างกายของทุกคน พร้อมทั้งจัดระบบการแจกและการรับถุงยังชีพ โดยมีการประสานกับผู้นำชุมชน นำคูปองไปมอบไว้ให้ ณ บ้านของผู้รับถุงยังชีพก่อนล่วงหน้า แล้วจิตอาสานำถุงยังชีพไปมอบให้ถึงหน้าบ้าน โดยไม่ต้องออกมาต่อแถวรับ เพื่อไม่ให้เกิดการรวมกลุ่มกัน และให้ตัวแทนที่มารับถุงยังชีพใส่หน้ากากผ้ายืนอยู่หน้าบ้านของตัวเอง ซึ่งจิตอาสาทุกท่าน ได้ปฏิบัติตามหลัก Physical Distancing (การเว้นระยะห่างทางกายภาพ) ใส่หมวก หน้ากากผ้า Face Shield และทำการล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจล ก่อนและหลังทุกครั้งที่มีการสัมผัสถุงยังชีพ เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเยียวยาความเดือดร้อนของผู้ได้รับผลกระทบ ในฐานะสถาบันอุดมศึกษาที่อยู่เคียงคู่ท้องถิ่น โดยเฉพาะในช่วงภาวะวิกฤตที่มีการระบาดของโรคโควิด-19

จิตอาสาราชภัฏโคราช แบ่งปันน้ำใจ คนไทยไม่ทิ้งกัน ส่งมอบความห่วงใยถึงหน้าบ้าน

จิตอาสาราชภัฏโคราช แบ่งปันน้ำใจ คนไทยไม่ทิ้งกัน ส่งมอบความห่วงใยถึงหน้าบ้าน จิตอาสาราชภัฏโคราช แบ่งปันน้ำใจ คนไทยไม่ทิ้งกัน ส่งมอบความห่วงใยถึงหน้าบ้าน จิตอาสาราชภัฏโคราช แบ่งปันน้ำใจ คนไทยไม่ทิ้งกัน ส่งมอบความห่วงใยถึงหน้าบ้าน