รมช.ธรรมนัส ติดตามรองนายกฯ ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน พร้อมให้กำลังใจผู้ปฏิบัติงาน

10 Apr 2020

รมช.ธรรมนัส ติดตามรองนายกฯ ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน พร้อมให้กำลังใจผู้ปฏิบัติงาน

ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ติดตามพลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อติดตามสถานการณ์และผลการดำเนินงานในการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ในพื้นที่ 9 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ณ ศูนย์บัญชาการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ โดยได้รับฟังสรุปการดำเนินงาน และร่วมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ ประชาชน และจิตอาสาทุกคนที่ร่วมมือกันอย่างเต็มกำลังในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ณ ลานอนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย และบริเวณน้ำตกมณฑาธาร อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย พร้อมมอบถุงยังชีพและอุปกรณ์ที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน

นอกจากนี้ รองนายกฯ ยังได้มอบแนวทางการดำเนินงานในการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน โดยเน้นย้ำให้ผู้ว่าราชการจังหวัดระดมสรรพกำลังทุกภาคส่วน รวมทั้งนำเครื่องมืออุปกรณ์เข้าไปดับไฟป่าให้สนิท ไม่ให้ลุกลามขยายเป็นวงกว้าง พร้อมทั้งให้ขยายความร่วมมือ รณรงค์ สร้างการรับรู้ และสร้างความเข้าใจให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมดูแลรักษาป่า อีกทั้งแต่งตั้งประชาชนในพื้นที่ให้เป็นชุดปกป้องพิทักษ์ป่าดับไฟป่า โดยให้จัดเวรยามคอยดูแลตลอด 24 ชั่วโมง

อย่างไรก็ตาม ขอให้คำนึงถึงเรื่องความปลอดภัยของชีวิตเป็นสำคัญ โดยมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ผู้มีความเชี่ยวชาญเป็นหัวหน้าชุด ให้ประชาชนและจิตอาสาเป็นกำลังสนับสนุน รวมถึงให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งการกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จับตาประชาชนในความรับผิดชอบ ที่มีพฤติกรรมเสี่ยงในการเผาป่า ล่าสัตว์ หากพบการกระทำผิดให้นำตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด เพื่อเป็นตัวอย่าง พร้อมกับขอให้ผู้ว่าฯ ทำงานอย่างเข้มแข็ง และจัดพื้นที่ safe zone ให้กับประชาชน คำนึงถึงสุขภาพของประชาชนเป็นหลัก

รมช.ธรรมนัส ติดตามรองนายกฯ ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน พร้อมให้กำลังใจผู้ปฏิบัติงาน