ภาพข่าว: SMPC ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 บอร์ดอนุมัติจ่ายปันผลงวดครึ่งปีหลัง 0.18 บ./หุ้น

02 Apr 2020

นายวินัย วิทวัสการเวช (กลาง) ประธานกรรมการ บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จำกัด (มหาชน) หรือ SMPC และนายสุรศักดิ์ เอิบสิริสุข (ที่ 3 จากขวา) กรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วยคณะกรรมการบริษัท ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกร่วมกัน เนื่องในโอกาสจัดงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 โดยที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานครึ่งปีหลังปี 2562 (1 กรกฎาคม – 31 ธันวาคม 2562) เป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.18 บาท  รวมเป็นเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 96,391,140 บาท กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) วันที่ 8 เมษายน 2563  และจ่ายเงินปันผลในวันที่ 30 เมษายนนี้ รวมทั้งปีบริษัทจ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.42 บาท งานดังกล่าวจัดขึ้น  ณ  บมจ. สหมิตรถังแก๊ส  เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2563  ที่ผ่านมา โดยบริษัทฯ ได้มีมาตรการ Social Distancing ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด–19  อย่างเข้มงวด เพื่อความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมประชุม

ภาพข่าว: SMPC ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 บอร์ดอนุมัติจ่ายปันผลงวดครึ่งปีหลัง 0.18 บ./หุ้น