คอร์สสแควร์ เปิดระบบเรียนออนไลน์ฟรี ตัวช่วยครู-นักเรียนรับมือโควิด-19

08 Apr 2020

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ที่ทั่วโลกและประเทศไทยกำลังเผชิญอยู่ในปัจจุบัน
ส่งผลกระทบต่อทุกภาคส่วน รวมไปถึงภาคการศึกษาเช่นเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็นโรงเรียน มหาวิทยาลัย
สถาบันกวดวิชา หรือบริษัทฝึกอบรมต่าง ๆ ไม่สามารถเปิดทำการเรียนการสอนได้ตามปกติ
เพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ
ดังนั้นจึงจำเป็นต้องใช้ระบบการเรียนออนไลน์เข้ามาทดแทน
โดยการเรียนออนไลน์มีให้เลือกใช้หลายแนวทาง แต่สิ่งที่สำคัญคือความเสถียรของระบบ รวมทั้งเทคโนโลยี
เครื่องมือ การติดตั้งระบบ การทำงานของระบบซอฟแวร์ ฝ่ายบุคลากร IT สำหรับใช้ในการสนับสนุนการทำงาน และการแก้ไขปัญหาหากระบบขัดข้องต้องทำอย่างไร
ซึ่งเป็นโจทย์ใหญ่ของครู อาจารย์
และผู้บริหารต้องหาแนวทางเพื่อการเรียนออนไลน์ดำเนินไปด้วยดี 'คอร์สสแควร์’ มีทางเลือกที่จะเข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาในระบบการเรียนการสอนที่เกิดขึ้น
พร้อมเครื่องมือแบบไม่เสียค่าใช้มานำเสนอ

คอร์สสแควร์ เปิดระบบเรียนออนไลน์ฟรี ตัวช่วยครู-นักเรียนรับมือโควิด-19

สำหรับแนวทางที่จะมาแนะนำในครั้งนี้คือ
การสร้างคอร์สเรียนออนไลน์ของแต่ละวิชาให้พร้อมก่อนเปิดภาคเรียน
และในระหว่างภาคเรียน ซึ่งนักเรียนนักศึกษาสามารถเรียนออนไลน์ได้ทันทีที่บ้านและทุกเวลาที่ต้องการ
ครูหรืออาจารย์สามารถเช็คความคืบหน้าการเรียนได้ตลอดเวลา
มีการทำแบบฝึกหัดและแบบทดสอบออนไลน์ โดยถือเป็นโซลูชั่นการเรียนผ่านทางออนไลน์ซึ่งสามารถพูดคุยและสอบถามเนื้อหาในแต่ละรายวิชา
ดังนี้

  • ในช่วงเวลาปิดภาคเรียน เป็นเวลาที่เหมาะอย่างมากในการอัดการสอนแต่ละคาบเรียนไว้ในรูปแบบวิดีโอ เตรียมเอกสารประกอบการเรียนของแต่ละคาบ และจัดเรียงไว้อย่างเป็นระบบบนออนไลน์เพื่อเป็นคอร์สเรียนที่สมบูรณ์หนึ่งวิชา
  • แต่ละคาบเรียนอาจจะแบ่งย่อยเป็นวิดีโอสั้น เพื่อให้เป็น Bite-Sized Content ง่ายต่อการเรียนในแต่ละครั้ง และยังสามารถดึงความสนใจของนักเรียนได้ด้วย
  • การใส่แบบฝึกหัดหรือข้อสอบย่อยออนไลน์ที่สุ่มคำถามได้ ให้อยู่ระหว่าง Bite-Sized Content จะช่วยให้มั่นใจได้มากขึ้นว่านักเรียนได้เรียนเนื้อหาที่เตรียมไว้อย่างจริงจังและตั้งใจ
  • หากนักเรียนมีคำถามระหว่างที่เรียนออนไลน์อยู่ สามารถที่จะตั้งคำถามไว้เพื่อให้ครูเข้ามาอธิบายเพิ่มเติมได้ และนักเรียนในวิชาเดียวกันก็สามารถเห็นการถามตอบของทุกคน ทำให้เกิดการแชร์ความรู้กันในวงกว้างยิ่งขึ้น
  • ในระหว่างสัปดาห์อาจจะมีการพบเจอผ่านทางออนไลน์ระหว่างครูและนักเรียน เพื่อพูดคุยและสอบถามเนื้อหาวิชาที่เรียน หรือทำกิจกรรมกลุ่ม
  • เมื่อนักเรียนเรียนจบ สามารถจัดให้มีการสอบออนไลน์แบบจับเวลาที่เข้มข้นขึ้น เพื่อทดสอบความรู้ซึ่งครู อาจารย์ สามารถตัดสินใจได้ว่าจะใช้เป็นส่วนหนึ่งของคะแนนเก็บหรือไม่
  • ครู อาจารย์ สามารถดูลักษณะการเรียน และคะแนนความเข้าใจของผู้เรียนผ่านทางข้อมูลต่าง ๆ เพื่อที่จะให้คำแนะนำได้ถูกต้อง

ทั้งนี้แนวทางการเรียนออนไลน์ข้างต้น จะช่วยให้นักเรียนในทุกห้องเรียนได้ความรู้ที่มีคุณภาพ
สามารถเรียนในความเร็วของตัวเองได้ ครู อาจารย์ ยังคงสามารถติดตามการเรียนออนไลน์
ตลอดจนความรู้ ความเข้าใจของนักเรียน รวมถึงมีเวลาที่จะเตรียมข้อมูลต่าง ๆ
ในระหว่างภาคเรียนมากยิ่งขึ้น

ผู้ที่สนใจในกระบวนการเรียนออนไลน์นี้ แต่ไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นอย่างไรและใช้เครื่องมือแบบไหน บริษัท คอร์สสแควร์ จำกัด (Course Square) จัดเตรียมโครงการเพื่อต่อสู้กับ COVID-19 โดยเปิดให้ใช้ระบบฟรี สำหรับโรงเรียนและมหาวิทยาลัย เพื่อการเรียนการสอนออนไลน์จนถึงปลายปี 2563 โดยระบบนี้พร้อมใช้ได้ภายใน 15 วัน ไม่จำกัดผู้เรียน ไม่จำกัดวิชาเรียน พร้อมทั้งให้คำแนะนำถึงวิธีการที่จะสร้างการเรียนออนไลน์ขึ้นมาสำหรับภาคเรียนที่จะถึงนี้ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม เข้าไปศึกษาได้ที่ https://mine.coursesquare.co/ หรือโทรเบอร์ 094-052-6052

คอร์สสแควร์ เปิดระบบเรียนออนไลน์ฟรี ตัวช่วยครู-นักเรียนรับมือโควิด-19 คอร์สสแควร์ เปิดระบบเรียนออนไลน์ฟรี ตัวช่วยครู-นักเรียนรับมือโควิด-19 คอร์สสแควร์ เปิดระบบเรียนออนไลน์ฟรี ตัวช่วยครู-นักเรียนรับมือโควิด-19
ฝากข่าวประชาสัมพันธ์?

ติดต่อเราได้ที่ facebook.com/newswit