ภาพข่าว: ตู้ก้าวด้วยธรรม ปันสุข

01 Jun 2020

คุณลาวัลย์ กันชาติ ประธานบริษัท เจ เอส แอล โกลบอล มีเดีย จำกัด พร้อมด้วยพนักงาน ร่วมนำของใช้ สิ่งจำเป็นสมทบกองบุญและนำไปใส่ตู้ “ก้าวด้วยธรรม ปันสุข” ซึ่งจัดตั้งโดย มูลนิธิสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช วัดบวรนิเวศวิหาร ในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ  ซอยลาดพร้าววังหิน 43-45  เพื่อส่งต่อความห่วงใยและช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19 รวมถึงผู้ที่ยากลำบากได้นำไปใช้ประโยชน์  เมื่อเร็วๆนี้

ภาพข่าว: ตู้ก้าวด้วยธรรม ปันสุข