ภาพข่าว: เทเวศฯ ร่วมใจ ส่งความห่วงใย สู้ภัยโควิด-19

27 May 2020

บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดย นายมนตรี มงคลสวัสดิ์ ประธานคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกิจกรรมเพื่อสังคม (ที่ 3 จากขวา) และนายชาติชาย ชินเวชกิจวานิชย์ กรรมการผู้จัดการ (ที่ 2 จากขวา) มอบถุงยังชีพ จำนวนกว่า 400 ชุด ให้แก่สำนักงานเขตพระนคร โดยมี นายสุรเดช อำนวยสาร ผู้อำนวยการเขตพระนคร (ที่ 3 จากซ้าย) เป็นผู้รับมอบ เพื่อนำไปแจกจ่ายให้แก่ประชาชนในชุมชนเขตพระนคร ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ อาคารเทเวศประกันภัย 1

ภาพข่าว: เทเวศฯ ร่วมใจ ส่งความห่วงใย สู้ภัยโควิด-19

บุคคลในภาพเรียงจากซ้ายไปขวา

  1. นางสาวอัญชลี ศรีสวัสดิ์ หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สำนักงานเขตพระนคร
  2. ว่าที่ร้อยตรีฤทธิพันธ์ นันทศุภกร ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตพระนคร
  3. นายสุรเดช อำนวยสาร ผู้อำนวยการเขตพระนคร
  4. นายมนตรี มงคลสวัสดิ์ ประธานคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกิจกรรมเพื่อสังคม บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน)
  5. นายชาติชาย ชินเวชกิจวานิชย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน)
  6. นางนวรัตน์ ทีฆเสนีย์ ผู้อำนวยการ ฝ่ายการบุคคล บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน)

ฝากข่าวประชาสัมพันธ์?

ติดต่อเราได้ที่ facebook.com/newswit