นักศึกษาราชภัฏโคราช ผลงานสุดปัง ผ่านเข้ารอบตัดสิน การประกวดผลงานศิลปะภาพพิมพ์ที่ประเทศโรมาเนีย

21 May 2020

สาขาวิชาศิลปศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้ส่งผลงาน นายภคนันท์ กงชัยภูมิ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ประเภทภาพพิมพ์ เข้าร่วมการประกวดผลงานศิลปะภาพพิมพ์ที่ประเทศโรมาเนีย The Selected works for the biennial / 2020 ซึ่งผลการประกวดปรากฏว่า นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ผลงานโดดเด่น ได้ผ่านเข้าสู่รอบตัดสินร่วมชิงชัยที่ประเทศโรมาเนีย การส่งผลงานเข้าร่วมประกวดครั้งนี้ ได้มีผลงาน จำนวน 2,100 ชิ้น จาก 65 ประเทศทั่วโลก มีผลงานที่ผ่านการคัดเลือก จำนวน 301 ชิ้นงาน จาก 41 ประเทศทั่วโลก โดยประเทศไทย มีผลงานที่ผ่านเข้ารอบ จำนวน 33 ชิ้นงาน ซึ่งกำหนดการตัดสินผู้จัดการประกวดได้แจ้งเลื่อนออกไปก่อน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หากสถานการณ์คลี่คลายแล้ว ผู้จัดการประกวดจะแจ้งไปยังศิลปิน ในการเตรียมความพร้อมจัดส่งผลงานตัวจริงไปยังประเทศโรมาเนีย เพื่อเข้าร่วมประกวดรอบตัดสินต่อไป

นักศึกษาราชภัฏโคราช ผลงานสุดปัง ผ่านเข้ารอบตัดสิน การประกวดผลงานศิลปะภาพพิมพ์ที่ประเทศโรมาเนีย