ส่งต่อความห่วงใย! SPU Care ผนึก วตท.รุ่นที่ 8 แจกอาหารประชาชน สู้โควิด-19 ฟรี

21 May 2020

ส่งต่อความห่วงใย! SPU Care ผนึก วตท.รุ่นที่ 8 แจกอาหารประชาชน สู้โควิด-19 ฟรี

ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม และ ท่านกิตติรัตน์ ณ ระนอง ประธานที่ปรึกษาสถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) พร้อมคณะ ในนามของผู้แทนหลักสูตรวิทยาการตลาดทุน (วตท.)รุ่นที่ 8 ร่วมสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดทำอาหาร โครงการ SPU Care ด้วยการขอเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลสังคม ส่งต่อความห่วงใย และร่วมแจกอาหารแก่ประชาชนในชุมชนรอบมหาวิทยาลัยและชุมชนย่านบางบัว จำนวน 1,500 ชุด เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของผู้มีรายได้น้อยจากผลกระทบวิกฤติ COVID-19

ส่งต่อความห่วงใย! SPU Care ผนึก วตท.รุ่นที่ 8 แจกอาหารประชาชน สู้โควิด-19 ฟรี