เนเจอร์ไบโอเทค จัดกิจกรรม “หลินจือมินเป็นห่วงนะ” ถวายผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพให้พระสงฆ์ 9 วัด

07 May 2020

เมื่อวันอังคารที่ 30 เมษายน 2563 ที่ผ่านมา บริษัท เนเจอร์ไบโอเทค จำกัด โดยทีม NB Care Center ผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลสุขภาพ เดินทางไปถวายผลิตภัณฑ์ G2X โสมแดงเกาหลี 6 ปี ผสานเห็ดหลินจือแดงสกัด หลินจือมิน จำนวน 430 ชุด มูลค่ารวมกว่า 232,200 บาท ให้แก่คณะพระสงฆ์จำนวน 9 วัด    

เนเจอร์ไบโอเทค จัดกิจกรรม “หลินจือมินเป็นห่วงนะ” ถวายผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพให้พระสงฆ์ 9 วัด

ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งในโครงการ “หลินจือมินเป็นห่วงนะ” ที่ทางบริษัทฯ ได้จัดขึ้น เพื่อแสดงความห่วงใยถึงคนไทยทุกคน ให้สามารถผ่านพ้นวิกฤติโรคระบาดนี้ไปให้ได้ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นการส่งมอบผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพให้แก่ สถานพยาบาล, หน่วยงานภาครัฐและเอกชน, วัดทั่วประเทศ รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้สนใจทั่วไป ได้ลงทะเบียนรับผลิตภัณฑ์เสริมภูมิคุ้มกันได้ฟรี ตั้งแต่เริ่มเกิดการระบาดของไวรัสโควิด 19 ในไทย

รายชื่อวัดที่นำผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพไปถวาย

  1. วัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหาร
  2. วัดบางแพรกเหนือ
  3. วัดทินกรนิมิต
  4. วัดพุทธปัญญา
  5. วัดชลประทานรังสฤษฎิ์
  6. วัดกู้
  7. วัดบางตะไนย์
  8. วัดเกาะเกรียง
  9. วัดสีกัน

ดูเพิ่มเติม ที่ https://bit.ly/2Wo2DPo
ร่วมทำบุญ ที่ https://bit.ly/3dtoNa3

เนเจอร์ไบโอเทค จัดกิจกรรม “หลินจือมินเป็นห่วงนะ” ถวายผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพให้พระสงฆ์ 9 วัด เนเจอร์ไบโอเทค จัดกิจกรรม “หลินจือมินเป็นห่วงนะ” ถวายผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพให้พระสงฆ์ 9 วัด เนเจอร์ไบโอเทค จัดกิจกรรม “หลินจือมินเป็นห่วงนะ” ถวายผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพให้พระสงฆ์ 9 วัด