ราชภัฏโคราช จับมือ อว. ฝ่าวิกฤต COVID-19 สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้

05 May 2020

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ร่วมกับ คณะกรรมการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จัดโครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) เพื่อพัฒนาเกษตรปลอดภัยสู่ระบบ Smart Farming ในชุมชนจังหวัดนครราชสีมา จำนวน 40 อัตรา ในระยะเวลา 5 เดือน อัตตราค่าตอบแทน 9,000 บาท ต่อเดือน ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

ราชภัฏโคราช จับมือ อว. ฝ่าวิกฤต COVID-19 สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้
 1. ประชาชนทั่วไปที่มีภูมิลำเนาในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา มีความสนใจในการพัฒนาทักษะด้านการเกษตร ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี
 2. เป็นผู้ว่างงานซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019
 3. ต้องไม่เป็นผู้รับสิทธิ์ตามมาตรการเยี่ยวยาของรัฐบาล

วิธีการรับสมัครงาน

 • สมัครผ่าน เว็บไซต์ https://forms.gle/HgpbiafZbu8jcRv27
 • สมัครผ่าน อีเมล์ สามารถ Download ใบสมัครและส่งมายังผู้ประสานงานนางสาวปนัดดา คำจะโปะ [email protected]
 • สมัครด้วยตนเอง ในวันที่ 5-6 พฤษภาคม 2563 ณ ศูนย์รวมประกาศข่าว มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 340 ถนนสุรนารายณ์ ตำบลในเมือง เมือง นครราชสีมา 30000
  (ในเวลาราชการ)

กำหนดการดำเนินงาน

 1. ประกาศรับสมัครเข้าร่วมโครงการวันที่ 4 – 6 พฤษภาคม 2563
 2. ดำเนินการคัดเลือกและประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก วันที่ 7 พฤษภาคม 2563
 3. ปฐมนิเทศ /ชี้แจงรายละเอียดการดำเนินงานโครงการ  วันที่ 8 พฤษภาคม 2563

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
อาจารย์ชมชนก  ธนาวีราภรณ์   เบอร์โทรศัพท์ 094-8846293
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาสนา ภานุรักษ์  เบอร์โทรศัพท์  085-7695754