CAT จับมือ ปณท พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ หวังให้ประชาชนที่ใช้บริการได้รับความสะดวก รวดเร็ว

08 May 2020

พันเอก สรรพชัย หุวะนันทน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT และ นายก่อกิจ ด่านชัยวิจิตร กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลง ว่าด้วยความร่วมมือศึกษาและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ณ ห้อง Ability 1 ชั้น 9 อาคารสำนักงานใหญ่ CAT ถนนแจ้งวัฒนะ

CAT จับมือ ปณท พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ หวังให้ประชาชนที่ใช้บริการได้รับความสะดวก รวดเร็ว

ความร่วมมือในครั้งนี้ ทั้งสองหน่วยงานจะร่วมกันศึกษาและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ประกอบด้วย โครงสร้างพื้นฐาน ระบบยืนยันความถูกต้องด้วยลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ ระบบข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ระบบโลจิสติกส์ ระบบสารสนเทศโลจิสติกส์ และระบบการวิเคราะห์เพื่อการบริหารจัดการโลจิสติกส์ โดยในเบื้องต้นจะร่วมกันศึกษาและพัฒนาตู้ไปรษณีย์ให้มีความทันสมัย เพื่อให้ ปณท สามารถบริหารจัดการ กำหนดระยะเวลา และวางแผนเส้นทางการเข้าไขตู้ไปรษณีย์ได้อย่างรวดเร็ว ประหยัดเวลา และเกิดประสิทธิภาพสูงสุดด้วยการใช้ระบบ IoT ผ่าน Sensor และโครงข่าย LoRaWAN ของ CAT