ราชภัฏโคราชสู้โควิด 19 ตั้งตู้แบ่งปันความสุข มอบให้กับประชาชนด้วยความห่วงใย

11 May 2020

ราชภัฏโคราชสู้โควิด 19 ตั้งตู้แบ่งปันความสุข มอบให้กับประชาชนด้วยความห่วงใย

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้จัดทำ NRRU ตู้แบ่งปันความสุข ณ บริเวณด้านหน้ามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดยในตู้จะจัดเตรียมอาหารแห้ง น้ำดื่ม และสิ่งของยังชีพอื่น ๆ ที่มีความจำเป็นในชีวิตประจำวัน จัดขึ้นเพื่อแบ่งปันความสุขให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)  พร้อมกันนี้ ขอเชิญชวนทุกท่าน ร่วมแบ่งปันความสุขให้กัน แบ่งปันด้วยอาหารแห้ง ที่มีหีบห่อบรรจุภัณฑ์มิดชิด เพื่อความสะอาดปลอดภัยในสุขอนามัยของผู้รับไปบริโภค งดเว้นการนำอาหารสด อาหารปรุงสุกที่เสียง่าย และอาหารที่มีกลิ่นฉุนใส่ไว้ในตู้ เพื่อป้องกันสัตว์และแมลง เวลาทำความสะอาด และตรวจสอบตู้แบ่งปันความสุข วันละ 2 รอบ ในเวลา 09.00 น. และ เวลา 18.00 น. ของทุกวัน  ตู้แบ่งปันความสุขมีกำหนดระยะเวลาการตั้งตู้แบ่งปันไว้ 2 เดือน

ติดต่อผู้ดูแลตู้แบ่งปันความสุข หมายเลขโทรศัพท์ 085-2056425 ด้วยการนำอาหารแห้ง และอุปกรณ์ยังชีพอื่น ๆ มาร่วมเติมใส่ตู้ NRRU แบ่งปันความสุข เพื่อรวมพลังก้าวผ่านวิกฤตินี้ไปด้วยกัน

ราชภัฏโคราชสู้โควิด 19 ตั้งตู้แบ่งปันความสุข มอบให้กับประชาชนด้วยความห่วงใย