"PPPGC" เปิดบ้านต้อนรับ คณะสื่อมวลชน ในโอกาศเข้าเยี่ยมชมกิจการของบริษัทฯ

28 Oct 2020

นายชัยทัศน์ วันชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พีพีพี กรีน คอมเพล็กซ์ จำกัด หรือ PPPGC "โครงการอุตสาหกรรมปาล์มครบวงจรแห่งแรกของประเทศไทย" (โครงการปาล์มคอมเพล็กซ์) พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและทีมงาน ให้การต้อนรับคณะสื่อมวลชนพร้อมพาเยี่ยมชมโรงงานและกระบวนการผลิต ณ บริษัท พีพีพี กรีน คอมเพล็กซ์ จำกัด อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์

"PPPGC" เปิดบ้านต้อนรับ คณะสื่อมวลชน ในโอกาศเข้าเยี่ยมชมกิจการของบริษัทฯ

ด้านเป้าหมายผลการดำเนินธุรกิจในปีนี้คาดว่าจะมีรายได้อยู่ที่ 5,000-6,000 ล้านบาท จากโครงการปาล์มคอมเพล็กซ์ ที่สามารถดำเนินธุรกิจได้เต็มกำลังการผลิต รวมถึงปัจจัยบวกจากนโยบายของภาครัฐในการส่งเสริมการใช้น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B10 เป็นน้ำมันดีเซลหลักของประเทศ ซึ่งมีผลทำให้ปริมาณการใช้ไบโอดีเซล (B100) ในประเทศเติบโตสูงขึ้น

สำหรับโครงการปาล์มคอมเพล็กซ์ หรือ โครงการอุตสาหกรรมปาล์มครบวงจรแห่งแรกของประเทศไทย เกิดขึ้นภายใต้การร่วมทุนกลุ่มพันธมิตร 3 ราย ได้แก่ บริษัท ทีซีจี โฮลดิ้งส์ จำกัด ในสัดส่วน 51% บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) หรือ PTG ในสัดส่วน 40% และบริษัท อาร์ดี เกษตรพัฒนา จำกัด ในสัดส่วน 9% ซึ่งโครงการตั้งอยู่บนพื้นที่ 1,000 ไร่ รวมมูลค่าการลงทุนและเงินทุนสำหรับหมุนเวียนในกิจการ 4,600 ล้านบาท ที่อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์