SCN ปันน้ำใจสู่น้องๆ บ้านเฟื่องฟ้า

29 Oct 2020

บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ SCN จัดโครงการ "SCN ปันน้ำใจสู่น้องบ้านเฟื่องฟ้า" เพื่อแบ่งปันความสุขให้แก่น้องๆ ผู้ด้อยโอกาส ณ มูลนิธิสงเคราะห์เด็กอ่อนพิการทางสมองและปัญญา (บ้านเฟื่องฟ้า) ด้วยการส่งมอบสิ่งของที่จำเป็น อาทิ เครื่องอุปโภคบริโภค ข้าวสาร อาหารแห้ง นม และขนม โดยบริษัทได้เปิดรับบริจาคจากกลุ่มผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ ตามนโยบายแผนการดำเนินงานกิจกรรมช่วยเหลือสังคม สร้างความรู้สึกอิ่มบุญและอิ่มเอมใจจากการแบ่งปัน อีกทั้งยังสร้างความสุขในการเป็นผู้ให้และผู้รับแก่ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

SCN ปันน้ำใจสู่น้องๆ บ้านเฟื่องฟ้า