สภาวิศวกร ส่งมอบ "พ็อคเก็ต พาร์ค" ใจกลางชุมชนคลองเตย

08 Dec 2020

ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ นายกสภาวิศวกร พร้อมด้วยเยาวชนในชุมชนคลองเตย สนุกกับการทำกิจกรรมรดน้ำต้นไม้ ภายใน "พ็อคเก็ต พาร์ค" (Pocket Park) โมเดลสวนสาธารณะฉบับกระเป๋าแห่งแรก ใจกลางชุมชนคลองเตยล็อค 1-2-3 ภายใต้โครงการ "สภาวิศวกรปันสุขให้ชุมชน" เพื่อเป็นพื้นที่ให้คนในชุมชนสามารถใช้ประโยชน์ได้ทุกมิติ ในขนาดความสุข 72 ตร.ม. พร้อมตั้งเป้าขยายผลสู่ชุมชนต่าง ๆ ในพื้นที่กรุงเทพฯ ยกระดับคุณภาพชีวิตคนกรุงเทพฯ ให้ดียิ่งขึ้นในอนาคต รับวาระครบรอบ 20 ปี สภาวิศวกร ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าว จัดขึ้นเมื่อเร็ว ๆ นี้ ที่ชุมชนคลองเตย ล็อค 1-2-3 เขตคลองเตย กรุงเทพฯ

สภาวิศวกร ส่งมอบ "พ็อคเก็ต พาร์ค" ใจกลางชุมชนคลองเตย