ล็อกซเล่ย์ รับมอบ เครื่องอัดประจุไฟฟ้ารถอีวี จาก กฟน.

09 Dec 2020

สุรช ล่ำซำ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน) รับมอบเครื่องอัดประจุไฟฟ้าขนาด 22 kW จาก กีรพัฒน์ เจียมเศรษฐ์ ผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง ในฐานะเป็น 1 ในภาคเอกชนผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการศึกษาวิจัย MEA EV Smart Charging System ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร เพื่อส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมต่อยอดให้บริการสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าและสร้างเครือข่ายพันธมิตรในการดำเนินธุรกิจสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า ณ ห้อง Auditorium อาคารวัฒนวิภาส การไฟฟ้านครหลวง สำนักงานใหญ่ คลองเตย เมื่อเร็วๆ นี้.

ล็อกซเล่ย์ รับมอบ เครื่องอัดประจุไฟฟ้ารถอีวี จาก กฟน.

ล็อกซเล่ย์ รับมอบ เครื่องอัดประจุไฟฟ้ารถอีวี จาก กฟน.