OCC สานต่อโครงการประชารัฐ ฯ

25 Nov 2020

สุวภา ศิริวรรณ ผู้ช่วยผู้จัดการหน่วยอบรมการแต่งหน้า และพัฒนาบุคลิกภาพ บมจ.โอซีซี พร้อมทีมผู้เชี่ยวชาญด้านความงาม จัดอบรมเทคนิคการแต่งหน้าให้แก่ผู้ต้องขังหญิง ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ "โอซีซีสานพลังประชารัฐ พัฒนาความรู้ สู่เส้นทางสายอาชีพ" ที่มุ่งส่งเสริมความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพให้ผู้ต้องขังหญิงซึ่งใกล้จะพ้นโทษ โดยมี โสภา สุทธิภิบาล ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาผู้ต้องขัง ทัณฑสถานหญิงกลาง ให้การต้อนรับ เมื่อเร็ว ๆ นี้

OCC สานต่อโครงการประชารัฐ ฯ