เอ็นไอเอ - ซินโครตรอน หนุนใช้เทคโนโลยีเชิงลึกเสริมแกร่งธุรกิจระดับภูมิภาค

18 Nov 2020

ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ (คนที่ 5 จากซ้าย) ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.สาโรช รุจิวรรธน์ (คนที่ 6 จากซ้าย) ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) หรือ สซ. ลงนามความร่วมมือในการส่งเสริมธุรกิจนวัตกรรมที่ใช้เทคโนโลยีเชิงลึกในระดับภูมิภาค เช่น การนำแสงซินโครตรอนมาใช้ในการวิจัยและพัฒนาเพื่อต่อยอดทางอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นการยกระดับธุรกิจนวัตกรรมโดยเฉพาะสตาร์ทอัพและผู้ประกอบการในระดับภูมิภาคให้สามารถเข้าถึงการใช้บริการโครงสร้างพื้นฐานทางนวัตกรรมได้อย่างทั่วถึง โดยมีศาสตราจารย์พิเศษ อเนก เหล่าธรรมทัศน์ (คนที่ 3 จากซ้าย) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) เป็นประธานในพิธี ณ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) จ.นครราชสีมา เมื่อเร็ว ๆ นี้

เอ็นไอเอ - ซินโครตรอน หนุนใช้เทคโนโลยีเชิงลึกเสริมแกร่งธุรกิจระดับภูมิภาค