ดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป ต้อนรับนิสิตจากจุฬาฯ และคณะผู้แทนจากสมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทยเยี่ยมชมโครงการ Water Reclamation และโรงไฟฟ้าขยะอุตสาหกรรม

19 Nov 2020

นายวิวัฒน์ จิรัฐติกาลสกุล ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการธุรกิจนิคมอุตสาหกรรม และการลงทุนต่างประเทศ บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) และนายวรานล เหล่าสุวรรณ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจสาธารณูปโภค บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) ต้อนรับนิสิตจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและ คณะผู้แทนจากสมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย พร้อมรับฟังข้อมูลความรู้เรื่องการดูแลน้ำและการบริหารจัดการน้ำเสีย ที่นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ตะวันออก (มาบตาพุด) โดยคณะฯ ยังได้เยี่ยมชมโรงงานบำบัดน้ำใช้แล้วเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ และโรงไฟฟ้าขยะอุตสาหกรรม ชลบุรี คลีน เอ็นเนอร์ยี ที่นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ชลบุรี 1ซึ่งทั้งสองโครงการริเริ่มขึ้นเพื่อดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมภายในชุมชนได้อย่างยั่งยืน ตามปณิธานของดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป

ดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป ต้อนรับนิสิตจากจุฬาฯ และคณะผู้แทนจากสมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทยเยี่ยมชมโครงการ Water Reclamation และโรงไฟฟ้าขยะอุตสาหกรรม