ปรึกษาเชิงลึกฟรี! เพิ่มศักยภาพสู่อุตสาหกรรม 4.0 ให้ SME ไทย ในโครงการ ดาว เพื่ออุตสาหกรรมยั่งยืน

02 Sep 2020

กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย (Dow) หนึ่งในบริษัทแมททีเรียลส์ ไซแอนส์ (Materials Science) ระดับโลก พร้อมผู้เชี่ยวชาญจากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม สถาบันพลาสติก สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อาสาเป็นพี่เลี้ยงให้กับผู้ประกอบการ SME ไทย โรงงานพลาสติก และ โรงงานอาหาร ตั้งเป้าเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ลดการสูญเสีย เพิ่มความปลอดภัย ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และลดขยะ ชี้ทางลัดสู่อุตสาหกรรม 4.0 ฟรี! ในโครงการ ดาว เพื่ออุตสาหกรรมยั่งยืน

ปรึกษาเชิงลึกฟรี! เพิ่มศักยภาพสู่อุตสาหกรรม 4.0 ให้ SME ไทย ในโครงการ ดาว เพื่ออุตสาหกรรมยั่งยืน

เปิดรับสมัคร SME ไทยที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายมีสัดส่วนผู้ถือหุ้นไทย 100% และมีพนักงานไม่เกิน 200 คน รวมทั้งสิ้น 20 ราย ประกอบด้วยโรงงานฉีดพลาสติกที่มียอดขายไม่เกิน 200 ล้านบาทต่อปี และโรงงานอุตสาหกรรมอาหารที่มียอดขายไม่เกิน 500 ล้านบาทต่อปี เพื่อยกระดับการบริหารจัดการสู่โรงงานอัจฉริยะ (Smart Factory) ด้วยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี IoT (Internet of Things) ปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต ความปลอดภัย และการจัดการสิ่งแวดล้อม

20 โรงงานที่ได้รับคัดเลือกจะได้รับสิทธิพิเศษมากมายในการยกระดับสู่อุตสาหกรรม 4.0 อาทิ การเข้าตรวจประเมินสถานประกอบการโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการปรับปรุงคุณภาพการผลิตและความปลอดภัย การให้คำแนะนำเชิงลึกด้านเทคโนโลยีและการติดตั้งอุปกรณ์เสริมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องจักรและประหยัดค่าใช้จ่ายในการลงทุน การวางแผนการปรับปรุงการผลิตและเครื่องจักรอย่างเป็นรูปธรรม การส่งเสริมให้เข้าเครือข่ายผู้ประกอบการและเครือข่ายอุตสาหกรรมต่าง ๆ ของกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นต้น

SME ที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง 21 กันยายน 2563 ที่ https://bit.ly/2ETIGuA หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์พัฒนาการจัดการโรงงานพลาสติก สถาบันพลาสติก โทร. 02-3915340-43 ต่อ 425 (สำหรับผู้ประกอบการโรงงานฉีดพลาสติก) และที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โทร. 063-6494358 อีเมล [email protected] (สำหรับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอาหาร)

โครงการ “ดาว เพื่ออุตสาหกรรมยั่งยืน” เป็นหนึ่งในโครงการ “พี่ช่วยน้อง” (Big brother) ผสานพลังประชารัฐยกระดับ SME ไทย สู่อุตสาหกรรม 4.0 เพื่อผลักดันเศรษฐกิจไทย ยกระดับความปลอดภัยให้แรงงาน และ สร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมที่ดียิ่งขึ้น โดยเน้นแก้ปัญหาโลกร้อน และ ลดขยะพลาสติก ซึ่งเป็นสองปัญหาใหญ่ด้านสิ่งแวดล้อมที่สำคัญของโลกและประเทศไทย อีกทั้ง สอดคล้องกับเป้าการทำงานด้านความยั่งยืนของกลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย และองค์กรพันธมิตรในโครงการฯ

เกี่ยวกับ 'ดาว’
ดาว (DOW) เป็นบริษัทชั้นนำระดับโลกด้านแมททีเรียล ไซแอนซ์ (Materials Science) ซึ่งพัฒนาและผลิตวัสดุชนิดต่าง ๆ ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โดยมีความมุ่งมั่นที่จะเป็นเลิศด้านนวัตกรรม เอาใจใส่ต่อลูกค้า ให้การยอมรับบุคลากรที่หลากหลาย และ ให้ความสำคัญกับความยั่งยืนมากที่สุดในโลก กลุ่มผลิตภัณฑ์และโซลูชั่นส์ทางวิทยาศาสตร์ของดาวได้แก่ พลาสติกชนิดต่างๆ เคมีภัณฑ์เพื่ออุตสาหกรรม สารเคลือบผิว และซิลิโคน ซึ่งเน้นสร้างความแตกต่างเพื่อตอบโจทย์ลูกค้าในตลาดที่มีอัตราการเติบโตสูง เช่น บรรจุภัณฑ์ การก่อสร้าง และการผลิตสินค้าอุปโภคบริโภค ปัจจุบัน Dow มีฐานการผลิต 109 แห่งใน 31 ประเทศ และมีพนักงานประมาณ 36,500 คน โดยมียอดขายในปี 2562 ประมาณ 43 พันล้านดอลลาห์สหรัฐฯ สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Dow ได้ที่ www.dow.com หรือ ติดตามเฟซบุ๊ก www.facebook.com/DowThailandGroup/

ปรึกษาเชิงลึกฟรี! เพิ่มศักยภาพสู่อุตสาหกรรม 4.0 ให้ SME ไทย ในโครงการ ดาว เพื่ออุตสาหกรรมยั่งยืน