อินโดรามา เวนเจอร์ส ร่วมกับ ธนาคารเอชเอสบีซี รีไซเคิลขวด PET ใช้งานแล้ว เพื่อผลิตชุด PPE สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ในประเทศไทย

01 Sep 2020

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) หรือ ไอวีแอล บริษัทเคมีภัณฑ์ชั้นนำระดับโลก เปลี่ยนขวด PET ใช้งานแล้วเป็นเส้นใยรีไซเคิลสำหรับผลิตชุด PPE ซึ่งเป็นที่ต้องการอย่างมาก โดยมอบให้กับโรงพยาบาลต่างๆ ในประเทศไทย เพื่อปกป้องบุคลากรทางการแพทย์ในขณะปฏิบัติหน้าที่รับมือกับการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในประเทศไทย

อินโดรามา เวนเจอร์ส ร่วมกับ ธนาคารเอชเอสบีซี รีไซเคิลขวด PET ใช้งานแล้ว เพื่อผลิตชุด PPE สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ในประเทศไทย

โครงการ “แยกขวดช่วยหมอ” ริเริ่มโดย “ลดพลาสติกไทยแลนด์” ในเดือนพฤษภาคม ปี 2563 และได้รับความร่วมมือจากองค์กรพันธมิตรต่างๆ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ช่วยกันคัดแยกขยะและดำเนินการผลิตชุด PPE รีไซเคิลจนประสบความสำเร็จ โดยหนึ่งในปัจจัยที่ทำให้โครงการสำเร็จลุล่วงนั้นมาจากความเชี่ยวชาญและโรงงานรีไซเคิลที่ได้มาตรฐานของไอวีแอล ซึ่งเป็นผู้ผลิต PET รายใหญ่ที่สุดในโลก

ภายใต้โครงการ “แยกขวดช่วยหมอ” ขวด PET ประมาณ 360,000 ขวดถูกนำไปรีไซเคิลและผลิตเป็นเส้นใยคุณภาพสูงที่โรงงานของไอวีแอลในจังหวัดนครปฐมและระยอง ส่งต่อไปทอและตัดเย็บเป็นชุด PPE กว่า 16,000 ชุด ซึ่งนำไปมอบให้กับโรงพยาบาลกว่า 200 แห่งทั่วประเทศภายในเดือนสิงหาคมนี้ เพื่อปกป้องบุคลากรทางการแพทย์จากการติดเชื้อโควิด-19 ระหว่างการปฏิบัติหน้าที่

เอชเอสบีซี ประเทศไทย ธนาคารพาณิชย์แห่งแรกในประเทศ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการดังกล่าว โดยเชิญชวนให้พนักงานรวบรวมขวด PET ที่ใช้งานแล้ว เพื่อนำไปรีไซเคิลและผลิตเส้นใยสำหรับชุด PPE

นายริชาร์ด โจนส์ รองประธานอาวุโสและหัวหน้าฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ไอวีแอลมีความยินดีที่องค์กรพันธมิตรอย่างธนาคารเอชเอสบีซี ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการรีไซเคิลที่ตอบสนองความจำเป็นเร่งด่วนในช่วงโควิด-19 โดยขวด PET ที่พนักงานธนาคารเอชเอสบีซีช่วยกันรวบรวมนี้ จะถูกนำไปแปลงสภาพเป็นเส้นใยสำหรับชุด PPE ที่ผลิตจากการรีไซเคิลขวด PET 100% ในประเทศไทย จากการใช้ประโยชน์ของโรงงานไอวีแอล เราหวังว่าจะสามารถลดการนำขยะไปฝังกลบและเป็นการส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพผ่านการรีไซเคิล ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนตามกรอบสหประชาชาติในการส่งเสริมการใช้ทรัพยากรและการผลิตอย่างยั่งยืน (SDG 12) อีกด้วย”

ตลอดระยะเวลาดำเนินโครงการ เอชเอสบีซีสามารถรวบรวมขวด PET ใช้งานแล้วได้กว่า 200 กิโลกรัม ซึ่งเทียบเท่าเส้นใยที่นำไปผลิตชุด PPE รีไซเคิล 650 ชุด เพื่อใช้ในการดูแลผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงระดับน้อยถึงปานกลาง นอกจากนี้ ยังเทียบเท่าการลดปริมาณการปล่อยคาร์บอนกว่า 300 กิโลกรัม

นายกฤษฎา แพทย์เจริญ ผู้อำนวยการบริหาร ฝ่ายพาณิชย์ธนกิจ ธนาคารเอชเอสบีซี ประเทศไทย กล่าวว่า “นับเป็นความร่วมมือครั้งสำคัญจากหลายภาคส่วนในยามที่เราประสบกับวิกฤตการณ์โควิด-19 ซึ่งธนาคารเอชเอสบีซีเป็นหนึ่งในองค์กรที่ได้ส่งมอบความช่วยเหลือต่างๆ ให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาด ตลอดจนทำงานร่วมกันกับองค์กรพันธมิตรเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมโดยรวมมาอย่างต่อเนื่อง เรารู้สึกยินดีที่ได้มีส่วนร่วมกับไอวีแอลในการสร้างห่วงโซ่คุณค่าสำหรับเศรษฐกิจหมุนเวียน”

ในการริเริ่มและดำเนินโครงการ “แยกขวดช่วยหมอ” ให้ประสบความสำเร็จ “ลดพลาสติกไทยแลนด์” ซึ่งเป็นเครือข่ายเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ได้ร่วมมือกับงค์กรพันธมิตร ได้แก่ อินโดรามา เวนเจอร์ส, บริษัท ไทยแทฟฟิต้า จำกัด, บริษัท ทองไทยการทอ จำกัด, บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และโกวิท20

เกี่ยวกับ อินโดรามา เวนเจอร์ส

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (Bloomberg ticker IVL.TB) เป็นหนึ่งในบริษัทปิโตรเคมีชั้นนำระดับโลก มีโรงงานผลิตครอบคลุมภูมิภาคหลักทั่วโลก ได้แก่ แอฟริกา เอเชีย ยุโรปและอเมริกา โดยมีกลุ่มธุรกิจหลัก ประกอบด้วย ธุรกิจ Integrated PET ธุรกิจโอเลฟินส์ ธุรกิจเส้นใย ธุรกิจบรรจุภัณฑ์และธุรกิจเคมีภัณฑ์ชนิดพิเศษ (Specialty Chemicals) ผลิตภัณฑ์ของไอวีแอลรองรับลูกค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมสินค้าอุปโภคบริโภค อาหารและเครื่องดื่ม ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขอนามัย ผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลส่วนบุคคล และอุตสาหกรรมยานยนต์ อาทิ ผลิตภัณฑ์ยางในรถยนต์และผลิตภัณฑ์ด้านความปลอดภัย ปัจจุบันบริษัทฯ มีพนักงานทั่วโลกราว 24,000 คนและมีรายได้จากการขายรวม 11.4 พันล้านเหรียญสหรัฐในปี 2562 บริษัทฯ เป็นสมาชิกดัชนีดาวโจนส์ (DJSI) และมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่กรุงเทพฯ ประเทศไทยและมีโรงงานทั่วโลก อันได้แก่

  • ยุโรป ตะวันออกกลางและแอฟริกา เนเธอร์แลนด์ เยอรมนี สาธารณรัฐไอร์แลนด์
  • ฝรั่งเศส อังกฤษ อิตาลี เดนมาร์ก ลิทัวเนีย โปแลนด์ สาธารณรัฐเช็ก ลักเซมเบิร์ก
  • สเปน ตุรกี ไนจีเรีย กานา โปรตุเกส อิสราเอล อียิปต์ รัสเซีย สโลวาเกีย ออสเตรีย
  • อเมริกา: สหรัฐอเมริกา เม็กซิโก แคนาดา บราซิล
  • เอเชีย: ไทย อินโดนีเซีย จีน อินเดีย ฟิลิปปินส์ เมียนมาร์ ออสเตรเลีย

อินโดรามา เวนเจอร์ส ร่วมกับ ธนาคารเอชเอสบีซี รีไซเคิลขวด PET ใช้งานแล้ว เพื่อผลิตชุด PPE สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ในประเทศไทย อินโดรามา เวนเจอร์ส ร่วมกับ ธนาคารเอชเอสบีซี รีไซเคิลขวด PET ใช้งานแล้ว เพื่อผลิตชุด PPE สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ในประเทศไทย อินโดรามา เวนเจอร์ส ร่วมกับ ธนาคารเอชเอสบีซี รีไซเคิลขวด PET ใช้งานแล้ว เพื่อผลิตชุด PPE สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ในประเทศไทย