อสมท เปิดรับสมัครไอเดีย นวัตกรรมเพื่อสังคม “Social Innovation Competition” วันนี้ - 30 ก.ย. 63 นี้

09 Sep 2020

บริษัท อสมท.จำกัด (มหาชน) เล็งเห็นถึงความสำคัญของการขับเคลื่อนนวัตกรรม จึงได้ริเริ่มโครงการ “U ME IDEA” ซึ่งเป็นการประกวดการสร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรม มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ ปี 2561 เพื่อส่งเสริม การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมที่ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในยุคดิจิทัล รวมทั้งให้การสนับสนุนการพัฒนาต่อยอดผลงานนวัตกรรมในเชิงพาณิชย์กับนวัตกรไทย

อสมท เปิดรับสมัครไอเดีย นวัตกรรมเพื่อสังคม “Social Innovation Competition”  วันนี้ - 30 ก.ย. 63 นี้

ในปี 2563 บมจ. อสมท.จึงเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจร่วมส่งผลงานสร้างสรรค์นวัตกรรมเข้าประกวด ใน โครงการ “U ME IDEA 2020” ภายใต้แนวคิด นวัตกรรมเพื่อสังคม “Social Innovation” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 280,000 บาท เปิดรับสมัคร 2 ประเภท ไม่เกิน 3 คนต่อทีม

1.ประเภทนักศึกษา

  • รางวัล Best of the best จำนวน 1 รางวัล เงินรางวัล 50,000 บาท
  • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 จำนวน 1 รางวัล เงินรางวัล 30,000 บาท
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 จำนวน 1 รางวัล เงินรางวัล 20,000 บาท

2.ประเภทผู้ประกอบการ นักพัฒนาอิสระ Startup พนักงาน บมจ.อสมท

  • รางวัล Best of the best จำนวน 1 รางวัล เงินรางวัล 100,000 บาท
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 จำนวน 1 รางวัล เงินรางวัล 50,000 บาท
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 จำนวน 1 รางวัล เงินรางวัล 30,000 บาท

เปิดรับสมัครไอเดียตั้งแต่วันที่ วันนี้ - 30 กันยายน 2563 ส่งผลงาน ในรูปแบบไฟล์ Power Point หรือ PDF สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-201-6392-3 www.umeidea.net หรือ Facebook U ME IDEA

ฝากข่าวประชาสัมพันธ์?

ติดต่อเราได้ที่ facebook.com/newswit