ดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป ต้อนรับคณะผู้แทนจาก UN และ UNIDO แลกเปลี่ยนแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมเพื่อความยั่งยืน

27 Aug 2020

เมื่อเร็วๆ นี้คณะผู้แทนจากองค์การสหประชาชาติ (ยูเอ็น) และองค์การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติ (UNIDO) ได้เดินทางไปยังพื้นที่เขตอีอีซี เยี่ยมชมการดำเนินงานของดับบลิวเอชเอ อันสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 17 ประการของยูเอ็น คณะฯ ได้พบปะกับตัวแทนผู้บริหาร ร่วมแลกเปลี่ยนแนวทางการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมที่ใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและลดการปล่อยก๊าซคาร์บอน ภายใต้โครงการเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศของ UNIDO พร้อมสำรวจการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมในนิคมฯ ของบริษัท ร่วมพัฒนาอุตสาหกรรมไทยควบคู่ไปกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ตามวิสัยทัศน์อันแน่วแน่ในการพัฒนาอุตสาหกรรมเพื่อความยั่งยืนของดับบลิวเอชเอ

ดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป ต้อนรับคณะผู้แทนจาก UN และ UNIDO แลกเปลี่ยนแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมเพื่อความยั่งยืน

บรรยายภาพ: นางสาวฟ้าใส ฟินช์ (ที่ 3 จากซ้าย) ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายการตลาดองค์กร บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน), นางสาวปิยะธิดา ถิระวันธุ์ (ขวา) ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย และนายสถาปนิก พิรุณดี (ซ้าย) ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายปฏิบัติการและบำรุงรักษา บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ต้อนรับคณะผู้แทนจาก UN และ UNIDO ได้แก่ มิส จิตา สัพพาวัล (กลาง) ผู้ประสานงานสหประชาชาติประจำประเทศไทย นายธมน เล็กปรีชากุล (ที่ 3 จากขวา) เจ้าหน้าที่การรายงานข้อมูลและผลลัพธ์ สำนักงานผู้ประสานงานสหประชาชาติ และ นางสาวสุขศิริ แจ่มสุข (ที่ 2 จากขวา) เจ้าหน้าที่ประจำโครงการ องค์การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติ