ภาพข่าว: พิธี MOU โครงการจัดการศึกษาสำหรับข้าราชการตำรวจรุ่นที่ 3 ระหว่าง ม.หอการค้าไทย กับ บช.น./บก.น.1/บก.น.2/บก.จร/บก.วจ.

19 Aug 2020

ผศ.ดร.ธนวรรธน์ พลวิชัย อธิการบดี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ร่วมกับ พล.ต.ท.ภัคพงศ์ พงษ์เภตรา ผู้บัญชาการตำรวจนครบาล (ผบช.น.)ได้เป็นประธานร่วมกัน ในพิธีลงนาม MOU ความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง ม.หอการค้าไทย กับ (1) กองบัญชาการตำรวจนครบาล (บช.น.) (2) กองบังคับการตำรวจนครบาล 1 (บก.น.1) (3) กองบังคับการตำรวจนครบาล 2 (บก.น.2) (4) กองบังคับการตำรวจจราจร(บก.จร.)(5) กองวิจัย สำนักยุทธศาสตร์ตำรวจ (บก.วจ)ในโครงการการจัดการศึกษาสำหรับข้าราชการตำรวจ หลักสูตรนิติศาสตร์บัณฑิต รุ่นที่ 3 ปีการศึกษา 2563 เพื่อสนับสนุนโอกาสในการศึกษาต่อให้กับข้าราชการตำรวจในการเพิ่มพูนความรู้ทักษะและคุณวุฒิให้สูงขึ้น โดยมี คณะผู้บังคับบัญชาหน่วยงานตำรวจ ประกอบด้วย พล.ต.ท.ภัคพงศ์ พงษ์เภตรา ผบช.น./พล.ต.ต.ปิยะ ต๊ะวิชัย รอง ผบช.น. /พล.ต.ต.จิรสันต์ แก้วแสงเอก รอง ผบช.น./พล.ต.ต.สำเริง สวนทอง ผู้การ บก.น.1/ พล.ต.ต.คมศักดิ์ สุมังเกษตร ผู้การ บก.จร./พล.ต.ต.ดร.เสนิต สำราญสำรวจกิจ ผู้การ บก.วจ./พ.ต.อ.ภาณุเดช สุขวงศ์ รองผู้การ บก.น.2 ผู้แทน พล.ต.ต.พัฒนา เพศยนาวิน ผู้การ บก.น.2 ร่วมลงนามใน MOU กับ UTCC

ภาพข่าว: พิธี MOU โครงการจัดการศึกษาสำหรับข้าราชการตำรวจรุ่นที่ 3 ระหว่าง ม.หอการค้าไทย กับ บช.น./บก.น.1/บก.น.2/บก.จร/บก.วจ.

ทั้งนี้ ในงานดังกล่าวมี อ.สมพงษ์ แก้วเจริญไพศาล รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และกิจการพิเศษ ประธานกรรมการอำนวยการบริหารโครงการตำรวจ และ ผศ.ดร.ณัฐริกา แซน คณบดีคณะนิติศาสตร์ ประธานกรรมการด้านวิชาการโครงการตำรวจ และ คณาจารย์ คณะนิติศาสตร์ ร่วมในพิธี MOU ด้วย