ภาพข่าว: ETC เข้าเทรดวันแรก 4 บาท ราคาหุ้นพุ่ง 54% โชว์ศักยภาพผู้นำโรงไฟฟ้าขยะอุตสาหกรรมครบวงจรแห่งแรกในประเทศไทย

18 Aug 2020

ETC เข้าเทรดวันแรก 4 บาท ราคาหุ้นพุ่ง 54% โชว์ศักยภาพผู้นำโรงไฟฟ้าขยะอุตสาหกรรมครบวงจรแห่งแรกในประเทศไทย

ภาพข่าว: ETC เข้าเทรดวันแรก 4 บาท ราคาหุ้นพุ่ง 54% โชว์ศักยภาพผู้นำโรงไฟฟ้าขยะอุตสาหกรรมครบวงจรแห่งแรกในประเทศไทย

บมจ.เอิร์ธ เท็ค เอนไวรอนเมนท์ โชว์ฟอร์มแกร่ง เปิดตลาดเทรดวันแรก 4 บาท เหนือจอง 53.85% จากราคาไอพีโอที่ 2.60 บาท ณ หอประชุมศุกรีย์ แก้วเจริญ ชั้น 3 อาคาร B ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถ. รัชดาภิเษก

บุคคลในภาพ (จากซ้าย)

  1. นายประพันธ์ เจริญประวัติ ผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
  2. นายแมนพงศ์ เสนาณรงค์ รองผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ MAI3.
  3. นายศุภวัฒน์ คุณวรวินิจ กรรมการบริหาร บริษัท เอิร์ธ เท็ค เอนไวรอนเมนท์ จำกัด (มหาชน)
  4. .ดร.ภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  5. นายเอกรินทร์ เหลืองวิริยะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอิร์ธ เท็ค เอนไวรอนเมนท์ จำกัด (มหาชน)
  6. นายอนุสรณ์ เนื่องผลมาก ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอิร์ธ เท็ค เอนไวรอนเมนท์ จำกัด (มหาชน)
  7. นางสาวปิ่นมณี เมฆมัณฑนา กรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
  8. . นายชัยพัชร์ นาคมณฑนาคุ้ม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)