สัมผัสวิถีชีวิตและธรรมชาติที่ “คุ้งบางกะเจ้า”

26 Aug 2020

ปอดของกรุงเทพฯ อย่างคุ้งบางกะเจ้า กำลังจะเป็นสถานที่แรกของการส่งเสริมการท่องเที่ยว ในประเทศที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาต้องการโปรโมต เพื่อเชิญชวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ทำงานและพำนักอยู่ในประเทศไทย (Expats) ให้แวะไปท่องเที่ยวในช่วงวันหยุด

สัมผัสวิถีชีวิตและธรรมชาติที่ “คุ้งบางกะเจ้า”

แนวความคิดดังกล่าว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ ต้องการให้นักท่องเที่ยวเอ็กซ์แพทได้รู้จักคุ้งบางกะเจ้าให้มากขึ้น เพราะในคุ้งบางกะเจ้าวันนี้มีเส้นทางท่องเที่ยวให้เลือกชมถึง 6 เส้นทางจาก 6 ตำบล ได้แก่ เส้นทางวิถีมอญ ที่ตำบลทรงคนอง หรือจะเป็นครัวของคุ้งน้ำอย่างที่ตำบลบางยอ ซึ่งมีอนุรักษ์การทำตาลและเตาตาลแห่งสุดท้ายในคุ้งบางกะเจ้า เส้นทางปั่นจักรยานตำบลบางกะเจ้า เส้นทางเที่ยวชมวิถีคลองแพที่ตำบลบางกอบัว หรือจะเลือกซื้อของกินของใช้จากผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ตลาดน้ำตำบลบางน้ำผึ้ง แล้วแวะมาเที่ยวชมวิถีจาก ที่ตำบลบางกระสอบ

ความร่มรื่นสวยงามของต้นไม้และวิถีชีวิต คือเสน่ห์ที่เป็นจุดเด่นของสถานที่แห่งนี้ จึงต้องการเชิญชวนคนไทยและชาวต่างชาติลองมาสัมผัสชีวิตที่เรียบง่าย พักกายใจที่เหน็ดเหนื่อยจากการทำงานแถมยังได้เรียนรู้วิถีชีวิตชุมชน โดยใช้เวลาเดินทางเพียงใกล้ๆ ติดขอบกรุงเทพ กิจกรรมที่นักท่องเที่ยวชื่นชอบ เมื่อมาเยือนบางกะเจ้า คือการปั่นจักรยาน ซึ่งน่าจะเป็นกิจกรรมที่ชาวต่างชาติเองก็ชื่นชอบเช่นกัน และยังเป็นทางเลือกในการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวตามวิถี New Normal ที่ยังคงต้องเว้นระยะห่าง หรือ Social Distancing

“เราได้ดึงเสน่ห์ที่เป็นอัตลักษณ์โดดเด่นของแต่ละชุมชนมาพัฒนาเป็นกิจกรรมทางการท่องเที่ยว ภายใต้แนวความคิดของการแบ่งปันทั้งภายในชุมชนและนักท่องเที่ยว การให้บริการอย่างมีน้ำใจ ความสะอาดสวยงาม และความยั่งยืน ตามมาตรฐานของการให้บริการนักท่องเที่ยว และยังเป็นสถานที่ที่อยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพ ที่นักท่องเที่ยวสามารถเข้ามาสัมผัสวิถีชีวิตที่เรียบง่าย พร้อมกับอากาศที่สะอาดสดชื่น” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าว

ทั้งนี้องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. ซึ่งเป็นหนึ่งในคณะทำงาน OUR Khung Bangkachao โดยการสนับสนุนของมูลนิธิชัยพัฒนา ได้รับภารกิจให้พัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวในพื้นที่ดังกล่าวที่ตอบโจทย์เรื่องความยั่งยืน ขณะเดียวกัน อพท. ยังคำนึงถึงนโยบายการท่องเที่ยวตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬามอบไว้ ในเรื่องของความเป็นธรรม ความปลอดภัย ความสะอาดสวยงาม และความยั่งยืน ทำให้ชาวต่างชาติที่จะแวะเวียนมาเที่ยวชมไม่ต้องกลัวว่า จะถูกบวกราคาเพิ่ม แต่จะได้รับบริการในราคาที่เป็นมาตรฐานเดียวกันกับคนไทย เมื่อวันนี้การท่องเที่ยวคือส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย และจากมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวของรัฐบาล “คุ้งบางกะเจ้า” จึงเป็นอีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวที่ตอบทุกเพศวัยได้ชวนกันมาเที่ยวเมืองไทยให้ยั่งยืนกันต่อไป

สัมผัสวิถีชีวิตและธรรมชาติที่ “คุ้งบางกะเจ้า” สัมผัสวิถีชีวิตและธรรมชาติที่ “คุ้งบางกะเจ้า” สัมผัสวิถีชีวิตและธรรมชาติที่ “คุ้งบางกะเจ้า”