รมว.ดีอีเอส ร่วมแสดงความยินดี CAT ครบรอบ 17 ปี ถือฤกษ์ดีรับมอบ ISO 9001:2015 พร้อมส่งต่อเครื่องฆ่าเชื้อด้วยแสง UV ให้สภากาชาดไทย

14 Aug 2020


นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสที่ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT ครบรอบ 17 ปีในวันที่ 14 สิงหาคม 2563  โดยมีพันเอก สรรพชัย หุวะนันทน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT ให้การต้อนรับ ณ ห้องแกรนด์บอลรูม CAT สำนักงานใหญ่      

รมว.ดีอีเอส ร่วมแสดงความยินดี CAT ครบรอบ 17 ปี ถือฤกษ์ดีรับมอบ ISO 9001:2015 พร้อมส่งต่อเครื่องฆ่าเชื้อด้วยแสง UV ให้สภากาชาดไทย

ในโอกาสวันครบรอบนี้ CAT ได้รับมอบใบประกาศรับรองระบบบริการคุณภาพ ISO 9001:2015 การให้บริการ CAT Contact Center ในกลุ่มบริการ my จากบริษัท BSI group ประเทศไทย จำกัด สถาบันมาตรฐานอังกฤษ  โดยใบรับรองฯ ที่ได้รับในครั้งนี้เป็นการขยายขอบเขตคุณภาพกระบวนการให้บริการของ CAT Contact Center ให้ครอบคลุมการบริการมากยิ่งขึ้น นับเป็นอีกหนึ่งก้าวแห่งความสำเร็จสำหรับบริการ CAT Contact Center 1322 ที่อำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว ด้วยมาตรฐานสากลในทุกกลุ่มบริการ ทั้งการติดต่อสอบถามข้อมูลบริการทั่วไป อัตราค่าใช้บริการ โปรโมชัน แจ้งเหตุเสีย ร้องเรียน รวมถึงเสนอแนะเกี่ยวกับสินค้าและบริการต่าง ๆ ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ทั้งนี้ CAT ได้ดำเนินการพัฒนาระบบการให้บริการข้อมูลของ CAT Contact Center อย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ปี 2557 โดยได้รับมอบใบรับรองระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2008 การให้บริการกลุ่มบริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศ และในปี 2560 รับมอบใบรับรองระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 ในกลุ่มบริการ C internet
CAT ยังได้ส่งมอบเครื่องฆ่าเชื้อด้วยแสง UV ขนาดพกพาจำนวน 40 เครื่องให้แก่โรงพยาบาลที่ขาดแคลน เพื่อใช้ในการอบฆ่าเชื้อหน้ากากอนามัยและอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้สามารถนำกลับมาใช้ซ้ำได้ โดยมีประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อได้สูงถึง 99.5% ซึ่งได้ดำเนินการส่งมอบเครื่องดังกล่าว จำนวน 15 เครื่องแก่สภากาชาดไทยเป็นแห่งแรก นอกจากนี้ผู้บริหารและพนักงานยังได้ร่วมกันบริจาคโลหิตให้กับสภากาชาดไทยในโอกาสวันครบรอบปีที่ 17 นี้อีกด้วย