ม.มหิดล พลิกโลกวิชาการสู่ "ตำราแห่งอนาคต"

02 Oct 2020

สำนักงานสถิติแห่งชาติ ได้สำรวจการอ่านของประชากรไทย ทุกรอบ 2 - 3 ปี พบว่าในช่วง 3 ปีผ่านมา สื่ออิเล็กทรอนิกส์มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น 75.4% จากการอ่านของประชากรอายุ 6 ปีขึ้นไป

ม.มหิดล พลิกโลกวิชาการสู่ "ตำราแห่งอนาคต"

E-book ได้เข้ามามีบทบาทสำคัญในโลกยุคปัจจุบัน โดยตอบโจทย์สังคมที่เอาชนะกันด้วยอำนาจของการเข้าถึงข้อมูลในโลกแห่งธุรกิจ เช่นเดียวกับในโลกแห่งวิชาการที่ E-book ได้กลายเป็นรูปแบบใหม่ของการเรียนรู้สู่ "ตำราแห่งอนาคต" หรือ ตำราในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์

ศาสตราจารย์ นายแพทย์วชิร คชการ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวในฐานะประธานอำนวยการสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหิดลว่า มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ร่วมกับ บริษัท อุ๊คบี จำกัด พัฒนา E-book Application ให้แก่ สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหิดล (MU Press) เพื่อการสร้างสรรค์นวัตกรรมการเรียนรู้ที่ไร้ขีดจำกัด ซึ่งตำรา E-book ต่างจากตำราที่เป็นสิ่งพิมพ์ ตรงที่สามารถเชื่อมโยงไปยังข้อมูลแหล่งอื่นๆ พร้อมทั้งสามารถพัฒนาเนื้อหา และการนำเสนอให้น่าอ่าน และทันสมัยได้อย่างเต็มที่

ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยมหิดลได้นำเอาตำราอันทรงคุณค่าฉบับต่างๆ มาพัฒนาเป็น E-book ไม่ให้เสื่อมสลายไปตามกาลเวลา เพื่อประโยชน์ในการเรียนการสอนและการวิจัย ซึ่งต่อไปมหาวิทยาลัยมหิดลจะขยายกลุ่มเป้าหมายไปยังประชาชนทั่วไป โดยจะมีการปรับรูปแบบของเนื้อหาไม่ให้เป็นวิชาการมากจนเกินไป อ่านง่าย และเข้าใจง่ายมากขึ้น

รองศาสตราจารย์ ดร.สุวลักษณ์ สาธุมนัสพันธุ์ ผู้ได้รับรางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล สาขาการแต่งตำรา ปีการศึกษา 2555 กล่าวในฐานะผู้จัดการสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหิดลว่า กว่า 10 ปีที่ผ่านมา สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหิดลมีความก้าวหน้าในการพัฒนาการเผยแพร่ความรู้และวิชาการในรูปแบบของหนังสือและตำราที่มีคุณภาพมาโดยลำดับ ซึ่งผู้เขียนหลายรายเป็นอาจารย์ของมหาวิทยาลัยมหิดลที่มีผลงานตีพิมพ์กับสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหิดล และได้รับรางวัลจากการแต่งตำรา

แม้ E-book ได้เข้ามามีบทบาทเป็นอย่างยิ่งในโลกปัจจุบัน แต่ทางสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหิดลก็ยังคงมีการเผยแพร่หนังสือและตำราในรูปแบบสิ่งพิมพ์ (Print on demand) ควบคู่กันไป นับเป็นนิมิตหมายอันดีที่มหาวิทยาลัยมหิดลได้มีความร่วมมือกับ บริษัท อุ๊คบี จำกัด ซึ่งมีประสบการณ์สูงในการจัดทำ E-book ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ โดยสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหิดลจะปรับสู่รูปแบบ E-book ได้ 100% ภายในสิ้นปี 2563 นี้ เป้าหมายหลักเพื่อส่งเสริมให้มหาวิทยาลัยมหิดลเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ และสนับสนุนให้คนไทยมีโอกาสได้อ่านหนังสือเพิ่มมากขึ้น

คุณสร้างบุญ แสงมณี ผู้บริหาร บริษัท อุ๊คบี จำกัด ได้กล่าวให้ความเชื่อมั่นถึงระบบความปลอดภัย ของหนังสือและตำราที่เผยแพร่ในรูปแบบของ E-book ของ MU Press ว่า ทางบริษัทฯ ได้มีการออกแบบระบบป้องกันการโจมตี หรือการเจาะเข้าระบบ โดยมีการเข้ารหัสที่ได้มาตรฐาน เพื่อป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ์ที่ผู้เขียนสามารถมั่นใจได้ โดยระบบจะมีการรายงานทันทีเมื่อมีการแคปภาพหน้าจอ

ในฐานะที่เป็นศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ตนพร้อมให้การสนับสนุนในการพัฒนา E-book เพื่อประโยชน์ทางการเรียนการสอนและการวิจัยของมหาวิทยาลัยมหิดลอย่างเต็มที่ และรู้สึกภาคภูมิใจที่ได้ใช้ความรู้ที่ได้จากมหาวิทยาลัยมหิดล กลับมาพัฒนาเป็น Platform ให้มหาวิทยาลัยมหิดลได้ใช้ประโยชน์เพื่อพัฒนาสู่ "ตำราแห่งอนาคต" หรือตำราในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ที่มีคุณภาพต่อไป

ติดตามหนังสือและตำราที่น่าสนใจจาก สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ทาง https://mupress.mahidol.ac.th/contact.html