กลุ่มบริษัทโอซูก้าร่วมมอบ “ทุนการศึกษาและอุปกรณ์เพื่อการศึกษา” ณ รร.สอนคนตาบอดมกุฎคีรีวัน (เขาใหญ่) จ.นครราชสีมา

02 Oct 2020

กลุ่มบริษัทโอซูก้า นำโดยคุณชินสึเกะ ยุอาสะ ประธานบริษัท ไทยโอซูก้า จำกัด เล็งเห็นถึงความสำคัญของเยาวชนซึ่งเป็นอนาคตของชาติ จึงอยากคืนประโยชน์สู่สังคมในด้านการพัฒนาเยาวชนให้มีความเป็นอยู่ และพื้นฐานชีวิตที่ดี โดยร่วมกับ ชมรมผู้สูงอายุ สำนักปลัดกระทรวงกลาโหม จัดกิจกรรม “สานฝัน ปันน้ำใจ เพื่อน้องๆ” เพื่อมอบ “ทุนการศึกษา อุปกรณ์เพื่อการศึกษา และเลี้ยงอาหารกลางวัน” แก่เด็กๆนักเรียน รร.สอนคนตาบอดมกุฎคีรีวัน (เขาใหญ่) จ.นครราชสีมา โดยการจัดกิจกรรมลักษณะนี้ บริษัทฯได้จัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 10 ติดต่อกันแล้ว

กลุ่มบริษัทโอซูก้าร่วมมอบ “ทุนการศึกษาและอุปกรณ์เพื่อการศึกษา” ณ รร.สอนคนตาบอดมกุฎคีรีวัน (เขาใหญ่) จ.นครราชสีมา