ทีโอที ธพส. กสท โทรคมนาคม ร่วมมือให้บริการ Free Wi-Fi บริเวณศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2540 อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B)

21 Sep 2020

ณ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ นายนาฬิกอติภัค แสงสนิท กรรมการผู้จัดการ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด พันเอก สรรพชัย หุวนันนท์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) และ นางวรรณพร ลีฬหาชีวะ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่หน่วยธุรกิจขายและบริการลูกค้าองค์กร บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงโครงการให้บริการ Free Wi-Fi บริเวณศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2540 อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) โดยความร่วมมือในครั้งนี้เพื่อนำศักยภาพของทั้งสามองค์กร มาพัฒนาศูนย์ราชการให้เป็นศูนย์กลางของสถานที่ราชการที่ได้มาตรฐานสากล สามารถรองรับภารกิจ ด้านความมั่นคง และด้านเศรษฐกิจ ด้วยการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัล ตามยุทธศาสตร์ Digital Thailand เพื่อให้ประชาชนและบุคคลทั่วไปที่มาใช้บริการหรือติดต่อหน่วยงาน สามารถใช้บริการอินเทอร์เน็ตไร้สาย หรือ Wi-Fi ที่มีประสิทธิภาพความเร็วสูง และมีคุณภาพความร่วมมือในครั้งนี้ ทีโอที จะรับผิดชอบเชื่อมโยงโครงข่ายที่ ทีโอที ให้บริการอยู่แล้ว โดยจัดเตรียมวงจรสื่อสัญญาณ พร้อมระบบและอุปกรณ์ สำหรับรองรับการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์เครือข่าย Wi-Fi ของ บมจ.กสท โทรคมนาคม และดูแลบำรุงรักษาอุปกรณ์และวงจรในส่วนของ ทีโอที ให้สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง

ทีโอที ธพส. กสท โทรคมนาคม ร่วมมือให้บริการ Free Wi-Fi บริเวณศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2540 อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B)