LDC มั่นใจ New Normal คือโอกาส

25 Sep 2020

LDC มั่นใจทิศทางของบริษัทฯ หลังปรับกลยุทธ์ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยในการทำฟัน โฟกัสเรื่องความเชี่ยวชาญ จับกลุ่ม High Touch รับมือ New Normal ได้

LDC มั่นใจ New Normal คือโอกาส

ทันตแพทย์วัฒนา ชัยวัฒน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท แอลดีซี เด็นทัล จำกัด (มหาชน) หรือ LDC ผู้ให้บริการศูนย์ทันตกรรมทันตแพทย์เฉพาะทางในนาม LDC Dental เปิดเผยผลการทบทวนกลยุทธ์ของบริษัทฯ จากการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯเมื่อวันที่ 23 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา การปรับกลยุทธ์ครั้งนี้มั่นใจว่าสามารถรับมือกับวิกฤติการณ์โควิด-19 และชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) ของคนไทยได้เป็นอย่างดี ด้วยการยกระดับมาตรฐานการทำฟัน เพิ่มความปลอดภัย กลายเป็นมาตรฐานใหม่ในวงการ โฟกัสให้บริการด้วยทันตแพทย์เฉพาะทาง และจับกลุ่มลูกค้าที่มีศักยภาพ ส่งผลให้ภาพรวมของธุรกิจบริการทันตกรรมของบริษัทฯ มีแนวโน้มที่ดี

“ การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ วาระทบทวนกลยุทธ์ เมื่อวันที่ 23 กันยายนที่ผ่านมา ที่ประชุมเห็นแนวโน้มที่ดีของธุรกิจบริการทันตกรรมของบริษัทฯ วิกฤติการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ผลักดันให้ทุกธุรกิจต้องปรับตัว LDC ก็ต้องปรับกลยุทธ์ ต้องเปลี่ยนแปลงหลายด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการตัดสินใจยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยในห้องทำฟันในต้นไตรมาส 2 นั้น ส่งผลให้ลูกค้าคนไทยที่เป็นฐานของบริษัทฯ มีความมั่นใจที่จะเข้ารับบริการอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับการโฟกัสเรื่องความเชี่ยวชาญของทันตแพทย์เฉพาะทาง อาทิ การจัดฟันที่เน้นจัดฟันโดยทันตแพทย์ที่เป็นสมาชิกสมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทย การเร่งพัฒนาทักษะของพนักงานในการให้บริการแบบ High Touch สิ่งเหล่านี้ทำให้บริษัทฯ มั่นใจที่จะรับมือกับวิกฤติการณ์นี้ได้ ผมมองว่า New Normal คือโอกาส” ทันตแพทย์วัฒนากล่าว