สถาปัตย์ SPU จัดพิธีบายศรีสู่ขวัญน้องใหม่”63

16 Sep 2020

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอเชิญคณาจารย์ นักศึกษาน้องใหม่”63และนักศึกษาปัจจุบัน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ SPU เข้าร่วมพิธีบายศรีสู่ขวัญน้องใหม่63 ในวันจันทร์ที่ 21 กันยายน 2563 เวลา 15.00 – 17.00 น. ณ ห้อง SOA Playground 5-202 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน)

สถาปัตย์ SPU จัดพิธีบายศรีสู่ขวัญน้องใหม่”63